عنوان
آیا تو هم تنهایی؟
در اين تراکم تنهايي ، مهمان بي چراغ نمي خواهي؟
جهان مقدس است
پرنده ای به رسالت مبعوث شد
تجربه ی جاودانگی
و هر كجا باشيد او با شماست ...
بار دیگر نگاه کن . . .
سعادت جاودانه با خداوند
دلت را به خداوند بسپار
هر شاخه سوالی و . . .
محبت
سوگند به اسب و زیتون و ماه
رفتن و دویدن و پرواز
پروردگارا . . .
سپندی برای دفع چشم زخم از ايران همیشه سرفراز
الهی
الهی . . .
دعای بعد از زیارت امام رضا (ع)
پیامی ارزشمند از امام صادق (ع)
یا لطیف
بنده نواز
پیامی از مادر ترزا
نیایش
فرازی زیبا از دعای عرفه
دعای جهانی یوگا
بازگشت به اصل خويش
صدای خداوند . . .
دعايي از استادان
گاه باید ایستاد
ترانه خود را بخوان . . .
کلام امیر ( ع )
روشنایی جهان . . .
ارزش واقعی انسان
کارمای نیک
فرازهایی از دعای عاشقانه کمیل
کسی که هزار سال زیسته بود
قضاوت نکن!
پذیرش و تسلیم
دهنده باش . . .
اي فرزند آدم!
خطبه بدون نقطه حضرت علي (ع)
ای زيباترين آفريده ي پروردگار
قوانيني از جهان هستي