بسم الله الرحمن الرحیم

اندیشه ناب باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ نیایش ♥ لا رب لی غیرک . . . لا اله الا انت . . . وحدک لا شریک لک . . . ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥

پروردگارا . . .

سجاده ام را به سمت قبله نیاز می گشایم تا ذره ذره وجودم را به معراج نگاهت ، پرواز دهم ،

می ایستم به قامت در برابرت تا عظمتت راسپاس گویم و به رکوع می روم تا بزرگی ات را به یاد بیاورم ،

 به سجده می افتم تا بر بندگی ام مهر عشق بزنم . . .

چه آرامش پایان ناپذیری در نگاه توست

چه لحظه های مهرافروزی در ذکر یادت . . .

پروردگارا! دستان دعایم را به عرش الهیت برسان

دلم را به حلاوت دوستیت و چشمان باران زده ام را به دیدارت نورانی گردان

الهی . . . بک عرفتک

تو را با تو شناختم و برایت می خوانم . . . می خوانم توئی را که هر وقت می خوانمت اجابتم می کنی

و چه بسیار لحظه هایی که خواندی مرا و کاهلی کردم . . .

می ستایم توئی را که تنها کسی هستی که ناله های تمنایم را می شنوی . . .

می ستایم توئی را که تنها کسی هستی که چشم امیدم به سویش است . . .

می ستایم توئی را که گرامیم داشتی ، به غیرم وانگذاشتی تا خوارم کنند ، دوستم داشتی . . .

می ستایم تو را و صبرت را بر تمام خطاهایم . . .

الهی . . . همه کائنات به گرد تو می گردند ،

چشم امیدشان به سوی تو می گرید

«یا رب» ، «یا رب»گفتنشان ،

«الغوث» ، «الغوث» خواندنشان ،

می دانم که می شنوی . . .

می دانم که می بینی پریشان خاطری مان را ،

آشفته حالی مان را . . .

می دانم که مراقبمان هستی. . .

خدایا . . . می جویم تو را ،

به درگاهت استغاثه می کنم ،

به تو پناه می آورم ،

متوسلت می شوم تا بگویم : خداوندا . . . ببخش مرا. . .

لا رب لی غیرک . . . لا اله الا انت . . . وحدک لا شریک لک . . .  

می خوانمت با زبانی لال شده از فرط گناه ،

با دلی هلاک شده از شدت خطا . . .   

با حالی هراسان . . . ترسان . . . مشتاق . . . امیدوار . . .

می بینی حالم را؟

زار می زنم از همه گناهانم و امید دارم به احسانت . . .

مرا و ناله هایم را بشنو . . .

کردارم زشت است ، عفوی هدیه فرما . . .

رفتارم ناپسند است ،

مؤاخذه مفرما . . .

منت گذار و رحمتی عطا فرما . . .

رحمتی به وسعت صفت رحمانی ات . . .

یا ارحم الراحمین . . .

التماس دعا

باشگاه یوگا پرنده آزاد