یوگا در کرج, آموزش مودراهای یوگا

 

چین مودرا / گیانا مودرا

آموزش یوگا در کرج , چین مودرا / گیانا مودرا

اين دو مودرا شناخته شده ترين حالت دست در هاتا يوگا هستند که بر سطح بدنی ، ذهني ـ روانی و معنوي تأثير می گذارند . مودراهای مذکور در بسیاری از تصاوير معنوي دیده شده است ، براي مثال در تصاوير قديمي دوره بیزانس حضرت عیسی مسيح ( ع ) با این حالت دست تصویر شده است و در مراسم مذهبی کاتولیک ها نیز کشیش بعد از مراسم همين کار را انجام می دهد

مودراها ( تعریف و بیان علمی )

آموزش یوگا در کرج, مودراها

کلمه مودرا در زبان سانسکریت از ریشه مود (mud) می باشد و به معنی حال خوش ، خوشحالی و سرور است . بنابر اين مودرا ، تمرينات سرور آور يا لذت بخش معنی می گردد . معنای دیگر کلمه مودرا ، حالات ، اشاره ، فداکاری و . . . بوده و در حکمت های علمي ـ عملي و شاخه های نظری یوگا به معنای جریان پرانیک است . مودراها حرکات ظریفی هستند که سطح آگاهی و هوشیاری را توسعه می دهند