اندیشه ناب  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥

دعایی از استادان

 دعا ، نيايش ، مناجات ، دعايي از استادان ،  استان البرز ،باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد کرج

باشد که داشته باشید

آنقدر شادی که شما را شاداب کند.

آنقدر حرکت که شما را نیرومند کند.

آنقدر اندوه که حالت انسانی را به شما بدهد.

آنقدر امید که شما را خوشحال کند.

آنقدر شکست که شما را فروتن کند.

آنقدر موفقیت که شوق شما را بیشتر کند.

آنقدر دوست که به شما آرامش دهد.

آنقدر ثروت که نیازهای شما را برآورد.

آنقدر شور و شوق که آینده ­نگر باشید.

آنقدر ایمان که افسردگی را برطرف کند.

آنقدر تصمیم که هر روز را بهتر از دیروز گرداند.

با امید شکوفایی روزافزون

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد