اندیشه ناب

  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

,Yoga,یوگا ,یوگاکرج, کلاس یوگا کرج, مرکز تخصصی یوگا,اندیشه ناب,یوگا پرنده آزاد,مراقبه,مدیتیشن,آرامش,تحمل تنهایی,Meditation,

آیا تو هم تنهایی؟

سنگینی تنهایی از نبودن دیگری نیست،

سنگینی تنهایی به‌خاطر جدایی از خود است.

آن‌که دلت برایش تنگ شده، خودت هستی.

ما برهنه و تنها به‌ دنیا می‌آییم، اما سرشار از حیرت هستیم!

به کودکان بنگر که چگونه شادند . . .

کودکان همیشه آماده‌اند تا چیزهایی جدید را کشف کنند.

و سرشار هستند از شوق زندگی . . . ‌

با بزرگ شدن . . . حبس می‌شویم!

و آهسته آهسته . . . خودمان را فراموش می‌کنیم.

تو تنهایی . . . دیگری تنهاست . . .

حالا دو تنها با هم ملاقات می‌کنند.

ماه عسل؛ شیرینی ملاقات با تنهایی دیگری است!

و شوق این ‌که دیگر تنها نیستی!

دیر یا زود می فهمی . . .

او هم به‌اندازه‌ من تنهاست . . . حالا دو تنها با هم هستند . . .

همه‌ ما به یک بی‌پایان نادیدنی تعلق داریم . . . وجود ما بی‌حد و مرز است.

اگر خود را دوست داشته باشیم،

وقتی در تنهایی چشم‌ها را می بندیم ، در تنهایی خود شاد هستیم!

این یعنی مراقبه

مدیتیشن یعنی شاد بودن در تنهایی . . .

اگر در تنهایی ات شاد باشی،

این شادی تمام وجودت را پر می‌کند و حتی از آن سر ریز می‌شود.

و دیگران را به شکل عشق در بر می‌گیرد.

به عمق تنهاییت برو . . . با مراقبه . . .

تحمل تلخی تنهایی، فقط با مراقبه ممکن است.

  شاد باشی دوست من

  باشگاه یوگا پرنده آزاد