اندیشه ناب  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ كوچك باشيد ، اما عاشق . . . كه عشق ، خود مي داند آئين بزرگ كردن را ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا  ♥

 کسی که هزار سال زیسته بود!

دو روز مانده بود به پایان جهان که تازه فهمید هیچ زندگی نکرده است . تقویمش پر شده بود و تنها دو روز ، تنها دو روز خط نخورده باقی بود . پریشان شد و آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا شاید روزهای بیشتری را از خدا بگیرد.  فریاد کرد و داد زد ! خدا سکوت کرد . جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت! خدا سکوت کرد . آسمان و زمین را به هم ریخت! خدا سکوت کرد . کفر گفت و سجاده دور انداخت! خدا سکوت کرد . دلش گرفت ، گریست و به سجده افتاد . خدا سکوتش را شکست و گفت : عزیزم ، اما یک روز دیگر هم رفت . تمام روز را به بد و بیراه و جار و جنجال از دست دادی . تنها یک روز دیگر باقی است . بیا و لااقل این یک روز را زندگی کن . لا به لای هق هق گریه اش گفت : اما با یک روز … با یک روز چه کار می توان کرد؟ خدا گفت : آن کس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند ، گویی هزار سال زیسته است و آنکه امروزش را در نمی‌یابد هزار سال هم به کارش نمی‌آید . آنگاه سهم یک روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت : حالا برو و زندگی کن . او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در گودی دستانش می‌درخشید . اما می‌ترسید حرکت کند . می‌ترسید راه برود . می‌ترسید زندگی از لا به لای انگشتانش بریزد . قدری ایستاد … بعد با خودش گفت : وقتی فردایی ندارم ، نگه داشتن این زندگی چه فایده‌ای دارد؟ بگذار این مشت زندگی را مصرف کنم . آن وقت شروع به دویدن کرد . زندگی را به سر و رویش پاشید . زندگی را نوشید و زندگی را بویید . چنان به وجد آمد که دید می‌تواند تا ته دنیا بدود ، می تواند بال بزند ، می‌تواند پا روی خورشید بگذارد . می تواند ... او در آن یک روز آسمان خراشی بنا نکرد ، زمینی را مالک نشد ، ثروتی نیاندوخت ، اما . . . اما در همان یک روز دست بر پوست درختی کشید ، روی چمن خوابید ، کفشدوزکی را تماشا کرد ، سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و به آنهایی که او را نمی‌شناختند سلام کرد و برای آنهایی که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد . او در همان یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد . لذت برد و سرشار شد و بخشید . عاشق شد و عبور کرد و تمام شد . او در همان یک روز زندگی کرد ، اما فرشته‌ها در تقویم خدا نوشتند : امروز او درگذشت . کسی که هزار سال زیسته بود!

كوچك باشيد ، اما عاشق . . . كه عشق ، خود مي داند آئين بزرگ كردن را

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد