آموزش باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا : دهنده باش هر چه که به طبيعت بدهي به تو باز مي گرداند

دهنده باش . . .

هرچه که به طبيعت بدهي به تو باز مي گرداند ، پس رها كن تا رها كند و دهنده شو تا دهنده شود . مثل نَفَس كه تا رها نكني نميگيري و مثل تولد و مرگ . . . در اين جهان همه چيز در جريان است ، پس رها كن تا جاري شود . تو از طبيعت مي گيري و به طبيعت باز مي گرداني و هيچ چيز ماندني نيست . هر چيز و هر كس كه از راه مي رسد آمده است كه زماني را با تو باشد، زماني در تو جاري شود و بعد برود . طبيعت در تو جاري است . . . اين جريان كه از تو عبور مي كند جريان طبيعت است ، جريان جهان است ، جريان كيهان است  و تو پاره اي از همه جهاني  و همه جهان پاره اي از توي لايتناهي . . . و تو چنان به آنچه كه داري وابسته مي شوي و مي چسبي كه جريان طبيعت را در خود متوقف مي كني . غافل از اين كه طبيعت به تو همان چيزي را مي دهد كه از تو گرفته است و آنچه تو امروز داري همان است كه پيش از اين به طبيعت داده اي . . . پس رها كن تا جاري شود . به دنبال هر چه كه هستي. . . رهايش كن . به طبيعت بده تا به تو باز گرداند . محبت كن تا محبت ببيني ، مهر بورز تادوستت بدارند و ببخش تا به دست بياوري . نفس ، فقط مي خواهد كه بگيرد و بدست بياورد و گفتگوي دروني ات را پر مي كند با خواهش ، با بده . . . بده . . . بده . . . و طبيعت هم همان را به تو باز مي گرداند . اما خود متعالي تو ، خود مقدس تو ، هميشه مي خواهد كه خدمت كند . . . براي همين خلق شده است ، وقتي اين پرسش بر خواستن هاي نفس غالب مي شود و در طبيعت جاري، وقتي خدمت مي كني و دهنده مي شوي . . . وقتي بخشنده ميشوي . . . گويي همه طبيعت به خدمت تو در مي آيد . . . طبيعت در تو جاري مي شود .

برای سه روز آينده:  فقط براي سه روز به جاي آن كه در هر چيزي به دنبال منفعت هايت باشي ، از خود بپرس چگونه مي تواني خدمت كني . "چه نفعي براي من دارد؟" پرسش نفس است و "چگونه مي توانم خدمت كنم؟" پرسش خود متعالي توست ، پرسشي است كه بي قراري هاي تو را به چشمه آرامش ميرساند ، پرسشي است كه برايش خلق شده اي ، پرسشي است كه طبيعت را در تو جاري مي كند . فقط براي سه روز از خود بپرس : چگونه مي توانم خدمت كنم؟ دهنده باش تا طبيعت در تو جاري شود . فقط براي سه روز دست خالي جايي نرو . چيزي براي ميزبان ببر . حتي يك شاخه گل ، حتي يك آرزوي رحمت و سعادت ، حتي يك لبخند صميمانه . فقط براي سه روز به آنچه طبيعت به تو هديه مي كند آگاه شو و توجه كن ، به آواز پرندگان ، به گرماي جان بخش آفتاب ، به آسمان آبي رنگ . . . به حضور باشکوه و دائمي خداوند در لحظه ابدي اکنون . . . و با بيان اين نكته براي اطرافيان ، آن را در ذهن خود پايدار كن و بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري شود . . .

(¯`v´¯)
`*.¸.*´

باشگاه يوگا پرنده آزاد ♥