اندیشه ناب

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ،  باشکاه نمونه یوگا در استان البرز ،  راز و نیاز با خداوند ،  رضا و تسلیم ، ایشواراپرانیدهانا ،  پرنده آزاد یوگا ،
در اين تراکم تنهايي ، مهمان بي چراغ نمي خواهي؟

دوست پرسید: چه می‌بینی؟
گفتم: هیچ.
گفت: هیچ همه چیز است و همه چیز هیچ.
گفتم: نمی فهمم؟
گفت: به دنبال چیستی؟
گفتم: همه چیز: خدا، عشق، ایمان... و آرامش...
گفت: آرامش فقط با یك تولد مقدس و حضوری آگاهانه در لحظه ابدی اکنون بدست می‌آید.
گفتم: از كجا شروع كنم؟
گفت: با چشم دل ببین.
گفتم: همه آنچه می‌بایست را دیدم.
گفت: چه دیدی؟
گفتم: هیچ.
دوست لبخند بر لب دست خود را بر سرم كشید و ناگاه . . .

،  باشکاه نمونه یوگا در استان البرز ،  راز و نیاز با خداوند ،  رضا و تسلیم ، ایشواراپرانیدهانا ،  پرنده آزاد یوگا ،  

عشق پروردگار در دلمان روزافزون باد    

باشگاه یوگا پرنده آزاد