اندیشه ناب باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز+باشگاه علمي تخصصی یوگا پرنده آزاد+پیام ارزشمند امام جعفر صادق(ع)+ مرحوم قطب الدین راوندى+درسهايی از امام معصوم 

پیامی ارزشمند از امام صادق ( ع )

مرحوم قطب الدین راوندى روایت کرده است :

روزى از امام جعفر صادق (ع) سؤال کردند : روزگار خود را چگونه سپرى مىفرمائید؟

حضرت در جواب فرمودند : عمر خویش را بر چهار پایه و رکن اساسى سپرى مىنمایم :

مى دانم آنچه که روزى براى من مقدر شده است ، به من خواهد رسید و نصیب دیگرى نمى گردد .

مى دانم داراى وظائف و مسئولیت هايى هستم ، که غیر از خودم کسى توان انجام آنها را ندارد .

مى دانم مرا مرگ در مى یابد و ناگهان بدون خبر قبلى مرا مى رباید ، پس باید هر لحظه آماده مرگ باشم .

و مى دانم خداى متعال بر تمام امور و حالات من آگاه و شاهد است و باید مواظب اعمال و حرکات خود باشم .

وسعت آسمان برازنده دل پذیرایتان باد

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد