اندیشه ناب  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

!برترین باشگاه یوگا!باشگاه یوگا پرنده آزاد!آفرینش!اندیشه ناب!نگاه آگاهانه!سوره ملک!رشد و آگاهی!زندگی آگاهانه!درس هایی از قرآن! 

بار دیگر نگاه کن  

{ مَّا تَرَی فِی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَی مِن فُطُورٍ }

در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبی نمی‌بینی!
بار دیگر نگاه کن،
آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می‌کنی؟!

{ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَ هُوَ حَسِیرٌ }

بار دیگر به خلقت و هستی نگاه کن،
سرانجام چشمانت در جستجوی خلل و نقصان ناکام مانده به سوی تو باز می‌گردد در حالی که خسته و ناتوان و حیران است!

سوره ملک : آیات سوم و چهارم

باشگاه یوگا پرنده آزاد

!برترین باشگاه یوگا!باشگاه یوگا پرنده آزاد!آفرینش!اندیشه ناب!نگاه آگاهانه!سوره ملک!رشد و آگاهی!زندگی آگاهانه!درس هایی از قرآن!