اندیشه ناب باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥ مفاتيح الجنان ♥ فرازی زیبا از دعاي عرفه ♥ « الهي كفي بي عزّاً اَنْ اَكونَ لَكَ عَبْداً و كفي بي فخراً اَنْ تَكون لي ربّاً ، الهي انت لي كما احبّ ، وفِقْني لما تُحبّ » ♥ امام حسین ( ع ) ♥

مفاتيح الجنان 

 فرازي زيبا از دعاي عرفه

 « الهي كفي بي عزّاً اَنْ اَكونَ لَكَ عَبْداً و كفي بي فخراً اَنْ تَكون لي ربّاً ، الهي انت لي كما احبّ ، وفِقْني لما تُحبّ »

پروردگارا ، بندگي من براي تو جهت عزت و سربلندي ام كافي است و خداوندي تو براي من براي فخر و ارج گذاري ام كافي است .

خدايا تو براي من آن گونه اي كه دوست دارم و مي پسندم . مرا موفق نما تا به گونه اي شوم كه تو مي پسندي و دوست داري .

  امام حسين (ع) 

عشق جاودان همراهتان باد

باشگاه یوگا پرنده آزاد