بسم الله الرحمن الرحيم ♥

انديشه ناب باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

 اسماء خداوند ، اسماء جلاله ، اسم اعظم ، نام هاي پروردگار ، درمان و شفاي بيماري ها ، حمد خداوند ، تجلي خداوند ، شيخ بهايي ، باشگاه تخصصي يوگا پرنده آزاد ، کرج استان البرز                

تـا کـی بـه تمنـــاي وصـــال تـو يگــانـه           اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

خواهد به سر آید شب هجران تو يا نه؟           ای تيـــر غمت را دل عشـــاق نشـــانه!

جمعي به تو مشغول و تو غايب ز ميانه

بلبل به چمن زان گل رخسـار نشان ديد           پروانه در آتش شـد و اسـرار ، عيان ديد

عـارف صفت روی تو در پيــر و جوان ديد          يعنـی همـه جـا عکس رخ يـار تـوان ديد

ديوانـه منـم ، من که روم خانه به خانه

 عـاقــل بـه قـوانیـن خـرد ، راه تـو پويـد          ديـوانـه ، بـرون از همـه ، آييـن تو جويـد

تا غنچه ي بشکفته ي اين باغ که بويد؟           هـر کس به زبانی صفت و حمد تو گويد

بـلبـل به غزل خوانی و قمـری به ترانه

 اسماء خداوند ، اسماء جلاله ، اسم اعظم ، نام هاي پروردگار ، درمان و شفاي بيماري ها ، حمد خداوند ، تجلي خداوند ، شيخ بهايي ، باشگاه تخصصي يوگا پرنده آزاد ، کرج استان البرز

اگرحس شنوايي ما آنقدرحساس بود تا بتواند تمام فركانس ها را دريافت كند ، آنوقت مي توانستيم با شکوه ترين سمفوني خلقت را بشنويم: صداي كوه ها و درياها ، صدای گل ها و چمن زارها ، آواز آسمان ابری ، صدای كهكشان ها ، ستارگان و حتي سمفوني زیبای بدن خودمان ، صدای با شکوه ضربان قلب ، صدای تنفس ، جریان جان بخش خون در رگ ها و . . .  

اگر با كمي دقت ، به موسيقي پر ابهت خلقت آگاهانه گوش دهيم ، صداي خداوند را در همه جا خواهیم شنید : در وزش بادي كه در لابلاي برگ ها مي پيچد ، بارش باران ، صداي رعد ، غرش سهمناك گرد باد ، برخورد امواج دريا به ساحل ، جریان نهرهاي كوهستان ، نغمه زیبای پرندگان و حتي نفس كشيدن خودمان .

نام خداوند نامي است كه نه تنها طبيعت و گياهان و پرندگان ، بلكه تمام جانوران و حيوانات نيز آن را مرتباً تكرار مي كنند و هر کدام به زبانی وصف او را سر میدهند و حمد او را می گويند .  براي همين است كه گفته شده ، همه موجودات تسبيح گوي اويند چون هر گونه حركت و جنبشی در زندگي ما ، آشكارا تجلي نام اوست . نامي كه پيش از آنكه نوري بر اين جهان تابيده باشد ، وجود داشته است .

نام هاي پروردگار داروي بيماري ها و ضعف هاي انسان است و هر كدام ، گروهي از بيماري ها را درمان مي كند و اسماء جلاله و اعظم به دارويي مي مانند كه همه دردها و رنجوري هاي انسان را شفا مي بخشند . پس بيائيم با تکرار اسماء خداوند كه چشمه هميشه جاري زندگي است ، چشمه خشكيده روحمان را زنده كنيم و آن را جاري نمائيم . 

چشمه جانتان جوشان و درخشان باد

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد