آموزش باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

قضاوت ♥ طبقه بندی ♥ تجزیه تحلیل ♥ حرافی نفس ♥ ذهن تحلیل گر ♥ رشد و تعالي ♥ آرامش و احساس حضور خداوند ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج ♥

قضاوت نکن

قضاوت ، ارزيابي مداوم هر چيز به درست و غلط يا خوب و بد است . اين ارزيابي هاي مداوم ، طبقه بندي ها ، نام گذاري ها و تجزيه تحليل ها ،گفتگوي دروني تو را به شدت آشفته مي كند . قضاوت هاي تو چيزي نيست جز بازتاب نياز شديدت به تأييد شدن . چيزي نيست جز قيل و قال نفس كه يكسره در حرافي است و نمي گذارد تو آرام باشي و خوب كه نگاه مي كني اين خود تو هستي كه قضاوت مي شوي . به گاه خشم از همه نفرت داري و به گاه شادي هيچ كس را از مهر و دوستي بي نصيب نمي گذاري ... پس قضاوت هاي تو تحت تاثير درون تو هستند نه بيرون تو ! وقتي با چيزي روبرو مي شوي هيچ لزومي ندارد كه قضاوتش كني . لزومي ندارد كه تعيين كني اين گل زيباست يا زشت ، اين آدم كه مخلوق خداست ، خوب است يا بد ، يا كار آن ديگري درست بود يا غلط ... قضاوت نكن ! نفس ، مدتي دست و پا مي زند كه حرافي كند ولی عاقبت از پا مي افتد ... و تو آرام مي شوي . كار تو اين است كه فقط باشي ، فقط باش و تماشا كن و اين آن چيزي است كه بايد يادبگيري . مثل آن گل كه فقط هست و تماشايت مي كند و قضاوت را حتي نمي شناسد . و خشم را ، و كينه را ، و حسادت را ... تمام آنچه كه او تجربه مي كند آرامش است و در آرامش خود به دريا وصل است ... به اصل خود ... و اين همان است كه تو در دروني ترين لايه هاي وجودت هميشه به دنبالش بوده اي . قضاوت هاي تو محدودت مي كنند . وقتي قبل از مواجهه با چيزي قضاوتش مي كني در حقيقت از تجربيات گذشته ات استفاده مي كني و اين گذشته توست كه آينده ات را رقم مي زند . يعني هميشه مثل گذشته ات هستي ، هميشه در قالب گذشته ات زندگي مي كني ... محدودي ... قضاوت نكن! نفس حراف تو عاقبت ساكت مي شود و خود متعالي تو فرصتي براي آرامش مي يابد . فرصتي براي سكوت ، فرصتي براي گوش كردن به اصلش ، گوش كردن به خدا ...

برای سه روز آينده : فقط براي سه روز ، قضاوت نكردن را تمرين كن .  حادثه ها را ، آدم ها را ، موجودات را و هيچ چيز را قضاوت نكن . ياد بگير كه گاهي فقط باشي و تنها ، تماشا كني موجوداتي را كه براي هدفي خلق شده اند . ياد بگير كه خداوند از خلقت هر موجودي هدفي داشته است و هر موجودي در هر جايگاهي كه هست ، در مسير تكامل خويش است ...  و با بيان اين نكته براي اطرافيان ، آن را در ذهن خود پايدار كن و ...

 

بخشنده شو تا طبيعت در تو جاري شود ...

باشگاه یوگا پرنده آزاد