اندیشه ناب

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 !باشگاه یوگای علمی کرج!باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج!سوره الحدید !سفر زیبای زندگی!حضور! حس حضور دائمی خداوند! آکادمی یوگادر کرج!باکتی یوگا!کارما یوگا!جنانا یوگا!خودسازی!خودشناسی!خداشناسی!مکان تخصصی یوگادر عظیمیه کرج!مرکز یوگای استان البرز!

 . . . و َهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ    

. . . و هر كجا باشيد او با شماست و خدا به هر چه مى ‏كنيد بيناست

سوره الحديد : بخشی از آیه چهارم