یوگا در کرج, تمرینات تنفسی یوگا

 

  آموزش تمرینات تنفسی 

 ,پرانایاما,تمرینات تنفسی یوگا,پرنده آزاد یوگا ,یوگا, باشگاه یوگا, چاکرادرمانی,آموزش یوگا در کرج,کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج,یوگاکرج, یوگا کرج,یوگا عظیمیه,مدیتیشن,مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز, یوگا استان البرز,یوگاالبرز,یوگای خوب,باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز,آرامش درمانی,

کسب آرامش از طريق تنفس

افراد خونسرد و آرام ، همچنين اشخاص معنوي از تنفس عميق و آرامی برخوردار هستند و افراد مضطرب و هيجاني از تنفس تند ، سطحي و کوتاه! تنفس تند و سطحي انرژي رواني انسان را تقليل مي دهد و کارکرد طبيعي بدن را مختل کرده و تنش هاي حاصله را افزايش مي دهد . به طور کلی ما انسان ها از چهار نوع روش تنفسي استفاده می کنيم که در اين مجال به اختصار به آنها اشاره مي گردد :

1) تنفس شانه اي : در اين روش تنفسي شخص با بالا بردن شانه هايش عمل دم را انجام مي دهد و در عمل بازدم شانه ها مجدداً پايين مي آيد . اين تنفس در حالت هيجان زدگي پيش مي آيد .

2) تنفس سينه اي : در اين روش ، عضلات بين دنده اي با انقباض و انبساط ، حجم تنفسي را کاهش يا افزايش مي دهند . افراد زمانی که در حالت عادي به سر مي برند از اين روش تنفسی استفاده می کنند .

3) تنفس شکمي : در اين حالت شکم همراه با تنفس به جلو و عقب مي رود و اشخاصی که در وضعيت آرامش به سر مي برند از اين روش تنفسی بهره میبرند . (لطفاً به بخش آموزش تنفس شکمي مراجعه فرمائيد)

4) تنفس سينه اي ـ شکمي :  کساني که از آرامش کاملاً عميق برخور دارند ، از اين روش تنفسی بهره مند می گردند . در اين روش تنفسی هم تنفس شکمي و هم تنفس سينه اي وجود دارد .  

5) علاوه بر چهار روش تنفسی فوق الذکر می توان از روش تنفسي يوگيانه يا تنفس سه مرحله اي نيز بهره برد و نتايج شگفت انگيز آن را تجربه نمود . اين روش تنفسی در يوگا مرسوم و متداول است و تنفسی است که در يک دم و بازدم ، هر سه بخش تحتاني ، مياني و قله ريه ها بکار گرفته مي شود . به عبارت بهتر در اين روش تنفسی که تنفس کامل نيز ناميده می شود ، هر سه روش تنفسی شکمي ، سينه اي و ترقوه ای تجربه مي گردد . (لطفاً به بخش آموزش تنفس سه مرحله اي مراجعه فرمائيد) 

 کمترين حجم تنفسي مربوط به تنفس شانه اي است که در مواقع اضطراب و هيجانات بروز مي کند و بهترين نوع تنفس ، تنفس سينه اي- شکمي است که در حالت آرامش بروز مي کند . البته استفاده از تنفس کامل يا سه مرحله اي نیز نتايج چشمگیری بر روی بدن و ذهن ايجاد مي کند که در مبحث آموزش آن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است .

توصیه ها :

براي کاهش اضطراب و هيجانات و دوري از هر گونه تنش لازم است تا خود را به تنفس سينه اي- شکمي عادت دهيم ، چرا که اين تکنيک در کاهش هيجانات واقعاً معجزه مي کند و از تنفس يوگيانه نيز همواره بهره بريم .

براي کسب آرامش و اصلاح تنفس بايد از هر گونه حرکت شانه ها به سمت بالا جلوگيري کرده و آگاهانه در نظر داشته باشیم که با هر عمل دم و بازدم ، شکم به جلو و عقب برود و قفسه سينه فراخ گردد .

در حالت هيجان زدگي مقداري از هواي تنفسي در عمل بازدم کاملاً تخليه نمي شود و در ريه ها باقي مي ماند ؛ يعني عمل بازدم کوتاه و سطحي مي گردد . بنابراين براي کاهش هيجانات مي توان هواي تنفسي را با فشار تخليه کرد که گاه در حالت عادي به شکل "آه کشيدن" خود را نشان می دهد .

در حالت خواب آلودگي ، تنفس منظم ، صدا دار و از ته گلو شنيده مي شود . اين عمل نيز عضلات را ريلکس کرده و شخص را آماده خواب مي کند . مي توان از اين تکنيک براي ريلکس نمودن عضلات استفاده کرد ، البته در اين مواقع بايد آگاه باشيم که به خواب نرويم تا عضلات عميق تر به حالت وانهادگي قرار گیرند . (به گونه اي مي توان اين نحوه تنفس را با تنفس "اوجايي" در تمرينات تنفسی يوگا مشابه دانست)

تنفس خنک کننده براي افراد عصبي و آتشين مزاج واقعاً معجزه مي کند و حرارت و دماي بالاي بدن آنها را کاهش می دهد . ديده شده است که گاه افراد در وضعيت عصبي خود اين عمل تنفسی را به طور طبيعي انجام مي دهند . (در يوگا از اين تنفس با نام تنفس "سیتالي" ياد شده است که در مباحث بعد آموزش تمرينات تنفسی آموزش داده خواهد شد)

حبس تنفس باعث مي شود واحدهاي مغزي در يک نقطه متمرکز شوند و همين امر باعث تمرکز فکر و نشاط و شادابي مي شود . (لطفاً به بخش آموزش تنفس مثلثي و تنفس مربعي که عمل حبس دم و حبس بازدم را آموزش می دهد مراجعه فرمائيد)

لازم به ذکر است دانش يوگا تکنيک هاي تنفسی کاربردي و مؤثري را نیز توصیه مي کند که با اجراي هر يک می توان از فوائد بيشمار آنها بهره برد ، اما اکيداً متذکر می گردد که بهيچ وجه بدون استاد و راهنما از اين تکنيک هاي تنفسی نمی بايست استفاده شود . از جمله اين تمرينات تنفسي می توان به سوريا بهدانا پراناياما ، چاندرا بهدانا پراناياما ، نادي شودانا پراناياما ، ويلوما پراناياما ، کاپالاباتي ، بهاستريکا پراناياما ، برهماري پراناياما ، کاکي مودرا پراناياما و . . . اشاره نمود .

لحظه هايتان آرام و انديشه هاي نيک تان بادوام

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد