آموزش  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج نادی شودانا پرانایاما ، تمرینات تنفسی یوگا ، تنفس تناوبی در یوگا ،

تنفس تناوبي ( نادي شودانا پراناياما ) 

نادي ها کانال هايي هستند که انرژي از آن ها عبور مي کند . در بدن 72000 نادي وجود دارد که سه نادي آيدا ، پينگالا و سوشومنا از نادي هاي اصلي بدن هستند . شودان به معني پاک کردن ، خالص کردن و شستن است و با انجام اين تنفس پاک کردن سيستم عصبي و دستگاه تنفس همچنین کانال هاي انرژي مد نظر است .

در يکي از وضعيت هاي نشسته قرار بگيريد ، به گونه اي که ستون مهره ها از اولين پايه تا مهره هاي گردن در يک خط عمود بر زمين قرار داشته باشند . عضلات صورت و شانه ها و نيز پاها و دست ها کاملاً رها و بدون انقباض باشند . چشم ها بسته باشند تا ذهن به دنبال محسوسات خارجي پراکنده نگردد . دست راست را يا به شکل ويشنو مودرا درآوريد (انگشت اشاره و انگشت وسط را به داخل کف دست خم کنيد و مابقي انگشتان را آزاد نگهدارید ،  همچنين مي توانيد انگشت اشاره و انگشت وسط را بر روي پيشاني بين دو ابرو بگذاريد .) سر انگشت شست را در فرو رفتگي بين پره و تيغه بيني راست قرار دهيد و انگشت کوچک و انگشت انگشتري را در سمت مقابل يعني تيغه و پره بيني چپ بگذاريد . (اگر در بالا نگهداشتن دست خود در طول تمرين کمي مشکل داريد مي توانيد از يک بالش استفاده کرده و آن را روي پاهايتان به عنوان تکيه گاهي براي آرنج خود قرار دهيد .)

 استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا  تنفس تناوبي ( نادي شودانا پراناياما ) نادي ها کانال هايي هستند که انرژي از آن ها عبور مي کند . در بدن 72000 نادي وجود دارد که سه نادي آيدا ، پينگالا و سوشومنا از نادي هاي اصلي بدن هستند . شودان به معني پاک کردن ، خالص کردن و شستن است و با انجام اين تنفس پاک کردن سيستم عصبي و دستگاه تنفس و نيز کانال هاي انرژي مد نظر است . ادامه مطلب . . .

ــ به آرامي يک بازدم از هر دو سوراخ بيني انجام دهيد .

ــ قسمت چپ بيني را با انگشت انگشتری و کوچک ببنديد و از بيني راست به آرامي و آهسته يک دم عميق بگيريد .

ــ يک مکث خيلي کوتاه داشته باشيد .

ــ قسمت راست بيني را با انگشت شست ببنديد و از قسمت چپ بيني به آرامی بازدم کنيد .

ــ حال از سوراخ چپ دم بگيريد .

ــ يک مکث خيلي کوتاه داشته باشيد .

ــ از قسمت راست بيني بازدم کنيد .

اين يک دور «نادي شودانا پراناياما» محسوب مي شود . در ابتدا ممکن است طول دم و بازدم يکسان نباشد ، اما با صبر و حوصله و تمرين حتماً يکسان خواهد شد. تنفس را سه تا پنج دور انجام داده و سپس دست ها را رها کرده و به صورت عادي تنفس کنيد .

 استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا  تنفس تناوبي ( نادي شودانا پراناياما ) نادي ها کانال هايي هستند که انرژي از آن ها عبور مي کند . در بدن 72000 نادي وجود دارد که سه نادي آيدا ، پينگالا و سوشومنا از نادي هاي اصلي بدن هستند . شودان به معني پاک کردن ، خالص کردن و شستن است و با انجام اين تنفس پاک کردن سيستم عصبي و دستگاه تنفس و نيز کانال هاي انرژي مد نظر است . ادامه مطلب . . .

تذکرات :

ــ توجه داشته باشيد که برخي از کلاس هاي يوگا تنفس را با بستن سوراخ راست بيني و دم گرفتن از سمت چپ شروع مي کنند .

ــ در حين انجام تمرين ، تنفس آرام و آهسته باشد . توجه داشته باشيد که در هنگام تنفس تحت هيچ شرايطي تحت فشار نباشيد .

ــ در صورت ايجاد ناراحتي در دم يا بازدم ، بلافاصله تمرين را قطع کنيد .

ــ ترجيحاً اين تنفس را پس از انجام تمرينات بدني و در هواي پاک و آزاد انجام دهيد .

ــ بهتر است درحين انجام اين تنفس توجه خود را به ناحيه پيشاني ، بين دو ابرو (آجنا چاکرا) معطوف نماييد .

فوايد :

ــ موجب کاهش تعداد ضربان قلب وکاهش اضطراب و استرس مي گردد .

ــ به هماهنگ کردن دو نيمکره مغز کمک مي کند .

ــ ريه ها را پاک کرده و کل سيستم تنفسي را تقويت مي نمايد .

ــ به سيستم عصبي و سيستم لنفاوي کمک مي کند . (در برخي از منابع و کتب يوگا به نام تنفس پالايش اعصاب نيز ناميده شده است .)

ــ کل سيستم بدن را هماهنگ مي کند .

ــ کانال هاي ظريف انرژي در بدن ( نادي ها ) را تصفيه و پاکسازي مي کند .

ــ موجب جذب اکسيژن بالايي شده و حجم تنفسي ريه ها را افزايش مي دهد . (با انجام اين تنفس اکسيژن بيشتري نسبت به حالت عادي به بافت ها رسيده ، در نتيجه احساس طراوت و شادابي مضاعفي ايجاد مي گردد .)

ــ ايجاد ثبات ذهني مي نمايد .

ــ موجب متعادل کردن فشار خون مي گردد .

ــ نهايتاً آرامش و شادابي ذهن ، جسم و روح را موجب مي گردد .

تذکر : اين تمرين را مي بايست با احتياط کامل و ترجيحاً تحت نظر يک مربي مجرب انجام دهيد .

  پایدار باشید و در پناه خداوند مهربان 

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد