تمرينات تنفسي  باشگاه يوگا پرنده آزاد

تنفس شکمي 

اين تنفس يکي از ابتدايي ترين و اصولي ترين تمرينات تنفسي مي باشد که براي شروع تمرينات تنفسي به شاگردان يوگا آموزش داده مي شود . با انجام اين تنفس هواي راکد ريه ها را خارج کرده و هواي تازه را جايگزين آن مي کنيم . همچنين اين تنفس محدوده حرکتي پرده ديافراگم را افزايش مي دهد . لازم به ذکر است که تنفس شکمي در نوزادان به صورت غريزي انجام مي گيرد .

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج تمرينات تنفسی يوگا پراناياما آموزش تنفس شکمي در يوگاسیمین صدیق ابراهیم نیا

در وضعيت شاواسانا قرار بگيريد و تمام بدن را وانهاده کنيد . ابتدا براي مدتي نظاره گر تنفس طبيعي خود باشيد . کف دست راست را روي سطح شکم ( روي ناف ) و کف دست چپ را روي قفسه سينه قرار دهيد . ابتدا با يک بازدم عميق تمام هواي ريه ها را خارج کنيد . سپس دمي عميق بگيريد . با انجام اين دم بدون اينکه قفسه سينه متسع شود ، سطح شکم انبساط پيدا مي کند . در اين هنگام پرده ديافراگم نيز کاملاً پايين آمده و به شکم فشار مي آورد . پس از يک الي دو ثانيه مکث بازدم را انجام دهيد . در هنگام بازدم پرده ديافراگم بالا و به سمت ريه ها رفته و شکم به داخل کشيده مي شود . در پايان بازدم شکم منقبض شده و ناف به ستون فقرات نزديک مي شود . در حد يک يا دو ثانيه مکث کرده ، سپس تنفس بعدي را آغاز کنيد .

تذکر :

توجه داشته باشيد که تنفس مي بايست فقط در ناحيه شکم ايجاد شود  ، نه قفسه سينه .

انبساط و انقباض خود بخودي شکم را احساس کنيد و سعي نکنيد با حرکت ارادي عضلات شکم و يا فشار دست انقباض و يا انبساطي در شکم ايجاد کنيد .

تنفس را عميق و آهسته براي چند دقيقه ادامه دهيد .

در حالت پيشرفته ، اين تنفس را بدون قرار دادن کف دست ها بر روي شکم و قفسه سينه انجام دهيد .

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج تمرينات تنفسی يوگا پراناياما آموزش تنفس شکمي در يوگاسیمین صدیق ابراهیم نیا

فوائد :

موجب ماساژ اندام هاي حفره شکمي مي گردد .

ذهن را آرام کرده و موجب آرامش مي شود .

استرس را کاهش مي دهد .

موجب آگاهي از هستي درون مي گردد .

موجب بهبود کارکرد دستگاه گوارش و درمان يبوست مي گردد .

در برخي از منابع به عنوان درمان آسم نيز از اين تنفس ياد شده است .

 

سلامتي و آرامش همراه هميشگي شما 

باشگاه يوگا پرنده آزاد ♥