Asana

ایجاد در پنج شنبه, 04 ارديبهشت 1393 / پیام هقته
Tags: خانه یوگا, یوگا کرج, یوگا البرز, یوگاکرج, پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا, مرکز تخصصی یوگا, yoga, meditation, یوگا در کرج, آرامش با یوگا, یوگا درمانی, تعادل در یوگا, کلاس یوگا, یوگا, آساناهای یوگا, یوگاکرج, ...
 ♥ پیـام هفتـه ♥   راه هر قدر صعب ، صعود را ادامه بده  شاید قله در یک قدمی تو باشد. ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥ [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 15 فروردين 1393 / پیام هقته
Tags: خانه یوگا, یوگا کرج, یوگا البرز, یوگاکرج, پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا, مرکز تخصصی یوگا, yoga, meditation, یوگا در کرج, آرامش با یوگا, یوگا درمانی, تعادل در یوگا, کلاس یوگا, یوگا, آساناهای یوگا, یوگاکرج, ...
  ♥♥ پیام هفتـه ♥♥ یک روز رسد غمی به اندازه ي کوه یک روز رسد نشاط به اندازه ي دشت افســانه زنـدگی چنین است ، گلم در سايه ي کوه باید از دشت گذشت . . . ♥ باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥ ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 06 فروردين 1393 / تمرينات فيزيکي يوگا (آساناها)
Tags: سلام بر خورشید, سوریاناماسکارا, Asana, yoga, آسانا, کلاس یوگا در کرج, یوگای تخصصی استان البرز, بهترین باشگاه یوگا, یوگا عظیمیه, یوگا, باشگاه یوگا, چاکرادرمانی, کندالینی یوگا, یوگادرمانی, آموزش یوگا ...
آموزش سلام بر خورشید یوگا سلام بر خورشید نام یک تمرين 12 مرحله ای از يوگا است که از 12 وضعيت تشکيل شده است. اين تمرينات به صورت سیکليک و پشت سر هم انجام می گردد و با انجام آن بدن جهت انجام آساناهاي يوگا ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 09 بهمن 1392 / پیام هقته
Tags: خانه یوگا, یوگا کرج, یوگا البرز, یوگاکرج, پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا, مرکز تخصصی یوگا, yoga, meditation, یوگا در کرج, آرامش با یوگا, یوگا درمانی, تعادل در یوگا, کلاس یوگا, یوگا, آساناهای یوگا, یوگاکرج, ...
♥ پيام هفته ♥   هر انساني با سرنوشتي خاص به دنيا پا مي نهد     بايد وظيفه اي را به انجام برساند     پيامي را برساند     کاري را بايد به پايان برد     نه     آمدنت تصادفي نيست     آمدنت مقصودي ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 27 آبان 1392 / پیام هقته
Tags: خانه یوگا, یوگا کرج, یوگا البرز, یوگاکرج, پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا, مرکز تخصصی یوگا, yoga, meditation, یوگا در کرج, آرامش با یوگا, یوگا درمانی, تعادل در یوگا, کلاس یوگا, یوگا, آساناهای یوگا, یوگاکرج, ...
   ♥ پيام هفته ♥    اين هفته عدم داوري را تمرين خواهم کرد. روزهايم را با اين جمله آغاز مي کنم که : "امروز درباره هيچ يک از پيشامدها داوري نخواهم کرد." و در سراسر روز به خاطر خود خواهم آورد ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 16 آبان 1392 / پیام هقته
Tags: خانه یوگا, یوگا کرج, یوگا البرز, یوگاکرج, پرنده آزاد یوگا, کلاس یوگا, مرکز تخصصی یوگا, yoga, meditation, یوگا در کرج, آرامش با یوگا, یوگا درمانی, تعادل در یوگا, کلاس یوگا, یوگا, آساناهای یوگا, یوگاکرج, ...
   ♥ پيام هفته ♥ اميد پنجره اي گشوده رو به آسماني آبي است که پرندگان نغمه زندگي مي خوانند. بر برگ سبز هر درخت نوشته است : زندگاني زيباست.  براي ديدن اين چشم انداز فقط کافيست پرده ها ... [ +++ ]
صفحه2 از2