آموزش مدیتیشن

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 مراقبه بر چاکرای قلب (آناهاتا چاکرا)

مراقبه بر چاکرای قلب (آناهاتا چاکرا)


مکان آرام و امنی را انتخاب کنید و در یکی از نشست های یوگا با ستون فقرات صاف و سر در راستای ستون فقرات بنشینید . دست ها را می توانید در وضعیت چین مودرا نگهدارید و يا با کف دست های رو به سقف بر روی زانوان قرار دهید . چشم های خود را ببندید و برای لحظاتی از تنفس طبیعی خود آگاه باشید .

سه نفس عمیق بکشید و به هنگام بازدم هر گونه تنشی را از خود دور سازید. و بر چاکرای قلب خود (آناهاتا چاکرا) متمرکز شوید.

وانهاده ولی هوشیار باشید و اجازه دهید بدن وضعیت خود را پیدا و هنگامی که تعادل خود را به ملایمت باز می یابید با شما گفتگو کند. توجه داشته باشید که چگونه نواحی پر تنش بدن آرام آرام وانهاده می شوند. در این مرحله امکان دارد برخی از بخش های بدن تکان های کوچکی داشته باشد. اجازه دهید تا اتفاق بیفتد و آرام و پذیرا، همچنان تمرکز آرام خود را بر چاکرای قلب حفظ کنید.

پس از گذشت حدود پانزده دقیقه، انرژی در بدن به جریان درآمده و بدن تعادل خود را باز خواهد یافت که ممکن است آن را به شکل احساس گرما یا احساس سبکی درونی و یا . . . در سراسر بدن احساس کنید. تا زمانی که احساس نیاز می کنید، در وضعیت مراقبه باقی بمانید.

از احساس طراوت و تازگی که در شما پدید آمده است آگاه باشید. قبل اینکه مراقبه را به اتمام برسانید و از جای خود برخیزید، خداوند را شکر گوئید و از توانایی بدن برای طراوت بخشیدن به خود از طریق چنین شیوه ای تشکر کنید.

آرامش ایجاد شده  در تمام ابعاد وجودی خود را به خاطر بسپارید.

 

آرامش کامل، سهم قلبی است که در تصرف خداست

باشگاه یوگا پرنده آزاد