آموزش مدیتیشن

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 !آرامش ذهن!آموزش مدیتیشن!ناظر خاموش!بهجت و سرور!کنترل ذهن!سکوت ذهن !مرکز تخصصی یوگای استان البرز !

کنترل ذهن

آیا تا کنون بدون کوچکترین حرکتی ساکت و آرام نشسته اید؟ آزمایش کنید، کاملا آرام  بنشینید، ستون فقرات را راست نگهدارید و آنچه را که درذهنتان می گذرد، مشاهده کنید. سعی درکنترل آن نداشته باشید و فقط به سرگردانی و پرش ذهن از موضوعی به موضوع دیگر، هوشیارانه واقف باشید. لازم نیست هیچ کاری در این مورد انجام دهید، بلکه همانگونه که از ساحل یک رودخانه به جریان آب می نگرید، حرکت ذهن خود را تماشا کنید. در جریان رودخانه موجودات متفاوتی وجود دارند مانند: ماهی ها، برگ ها و حیوانات مرده، اما همیشه این جریان آب زنده و متحرک است و ذهن شما نیز درست مانند همین جریان آب است...سعی کنیدبسیار آرام بدون بیقراری، بدون حرکت دادن دست ها یا حتی انگشتان، بنشینید و فقط حرکت ذهن خود را تماشا کنید. بازی بزرگی است! اگر این کار را حتی بعنوان یک تفریح یعنی به عنوان کاری سرگرم کننده نیز انجام دهید درمی یابید که ذهن بدون هیچ تلاشی از جانب شما برای کنترل آن، سر و سامان می گیرد . در این صورت نه قاضی و نه ارزیاب، هیچکدام حضور ندارند و وقتی ذهن اینچنین آرام و بطور خودبخود ساکت است، کشف خواهید کرد که سرور یعنی چه....

لذت یك دم حضور، كرده مرا بی قرار

باشگاه یوگا پرنده آزاد