آموزش آساناهای یوگا 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 Shavasana (Corpse Pose),شاواسانا,یوگا,یوگاکرج,یوگااستان البرز,کلاس یوگا,باشگاه یوگاکرج.آشتانگایوگا,وضعیت استراحت,ریلکسیشن,آرامش,زیبایی,سلامتی,پرنده آزاد یوگا, 

شاواسانا

وضعیت جسد، وضعیت بی جان، یکی شدن بدن با زمین 

در شاواسانا زمانی که گردش آگاهی را انجام می دهیم و انقباض ها را از هر یک از عضوها و اندام ها رها می کنیم، می بایست این باور را در خود تقویت کنیم که روزی از بدن خود جدا خواهیم شد، پس لازم است به خود القاء کنیم که این بدن فقط امانتی است که به ما داده شده و متعلق به ما نیست. وقتی آگاهانه احساس تعلق کلیه موارد زندگی را از خود سلب کنیم، آرامشی ژرف را تجربه خواهیم کرد.

با اجرای شاواسانا، شخص با تکنیکی برگرفته از طبیعت انرژی و نیرویی تازه را در خود ایجاد کرده و استراحتی واقعی و عمیق را تجربه می کند. در این حالت است که جسم و ذهن به تن‌آرامی می‌رسند و دگرگونی هایی مطلوب آغاز می گردد . . .

  Shavasana (Corpse Pose),شاواسانا,یوگا,یوگاکرج,یوگااستان البرز,کلاس یوگا,باشگاه یوگاکرج.آشتانگایوگا,وضعیت استراحت,ریلکسیشن,آرامش,زیبایی,سلامتی,پرنده آزاد یوگا,

اگر پرواز كني، آنگاه خواهي دانست چرا پرندگان مي خوانند 

باشگاه یوگا پرنده آزاد