مقالات 

باشگاه علمی تخصصی پرنده آزاد

,چاکرادرمانی,یوگادرمانی,باشگاه یوگا,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,راه یوگا,سیمین صدیق ابراهیم نیا,پرنده آزاد یوگا,

 ♥ مراحل آگاهي در يوگا ♥

یوگا,یوگاکرج,یوگااستان البرز,کلاس یوگا,باشگاه یوگاکرج.آشتانگایوگا,زندگی آگاهانه,آگاهی از خود ,ریلکسیشن,آرامش,زیبایی,سلامتی,پرنده آزاد یوگا,اولين مرحله در جهت کسب آگاهي ؛ مشاهده بدن خودتان است . شما بوسیله آساناهاي يوگا ، آرام آرام از هر حركت و هر وضعيت بدن خود آگاه و هوشيار خواهيد شد . به مرور كه آگاهي شما افزايش مي يابد ، معجزه اي اتفاق مي افتد! بسياري از كارهايي كه قبلا عادت داشتيد انجام دهيد به سادگي حذف خواهند شد و تمايل شما به تجربه زندگي آگاهانه تر بيشتر خواهد گرديد . عادات مفيد جديدي در شما شکل خواهد گرفت و بسياري از خواستن ها تعديل خواهد گرديد . بدن شما آرامش بيشتري را تجربه خواهد كرد و هماهنگي بيشتري را در آن احساس خواهيد نمود  .

یوگا,یوگاکرج,یوگااستان البرز,کلاس یوگا,باشگاه یوگاکرج.آشتانگایوگا,زندگی آگاهانه,آگاهی از خود ,ریلکسیشن,آرامش,زیبایی,سلامتی,پرنده آزاد یوگا,مرحله دوم ، آگاه شدن از افكار تان است . افكار شما بسيار ظريف تر از بدنتان است و البته خطرناك تر! هنگامي كه از افكار خود آگاه مي شويد بسيار شگفت زده خواهيد شد كه در درونتان چه مي گذرد . اگر هر آنچه از ذهنتان مي گذرد را در برگه اي ثبت كنيد ، هنگامي كه دوباره آن را مرور كنيد بسيار تعجب خواهيد كرد . (لطفا در بخش مراقبه (مديتيشن) مراقبه افکار خود را بنويسيد را مطالعه فرمائيد.) تنها به مدت ده دقيقه هر آنچه از ذهنتان مي گذرد را بر روي كاغذي يادداشت كنيد ، پس از خواندن آن متوجه خواهيد شد كه چه ذهن ديوانه اي داريد! به علت عدم وجود آگاهي ، اين ديوانگي دائما به صورت يك "جريان" در درون ما در حال گذر است . اين ديوانگي هر آنچه انجام مي دهيد را تحت تاثير قرار مي دهد و بر هر آنچه انجام نمي دهيد نيز تأثير مي گذارد . اين جريان مداوم افکار و گفتگوهاي ذهني دايمي كه در درون شماست مي بايست متحول شود . معجزه آگاهي اين است كه براي اين تحول نيازي نيست كار خاصي انجام دهيد ، جز اينكه آگاه و هوشيار باقي بمانيد . پديده ناظر خاموش بودن و مشاهده كردن ، اين ديوانگي را تغيير مي دهد . به مرور زمان و پس از انجام مداوم تمرينات ، به آهستگي اين نابساماني افکار کاهش يافته و زماني نيز ناپديد مي شود . در نهايت نيز افكار شما شروع به تبعيت از يك الگوي خاص مي كنند! اينجاست که نه تنها ديگر آشوب و اغتشاشي در افكارتان مشاهده نمي كنيد ، بلكه افكارتان بيشتر و بيشتر هماهنگ خواهند شد و آرامشي ژرف بر وجودتان حاكم مي شود .

یوگا,یوگاکرج,یوگااستان البرز,کلاس یوگا,باشگاه یوگاکرج.آشتانگایوگا,زندگی آگاهانه,آگاهی از خود ,ریلکسیشن,آرامش,زیبایی,سلامتی,پرنده آزاد یوگا,هنگامي كه بدن و ذهن شما در آرامش باشند متوجه خواهيد شد كه آنها هماهنگ با يكديگر عمل مي كنند و در واقع پلي ميان آنها وجود دارد . براي اولين بار هماهنگي ميان ذهن و بدن به وجود خواهد آمد و اين هماهنگي كمك شاياني براي برداشتن مرحله سوم خواهد داشت : آگاه شدن از احساسات و هيجانات . اين ظريف ترين لايه وجودي شما و مشكل ترين مرحله آگاهي است ولي اگر بتوانيد از افكار خود آگاه شويد با اين مرحله تنها يك قدم فاصله خواهيد داشت . فقط كمي آگاهي بيشتر مورد نياز است كه احساسات و هيجانات شما ظاهر شوند . هنگامي كه شما از تمامي اين سه لايه آگاه شويد ، هر سه لايه تبديل به يك پديده مي شوند و در اين صورت مرحله چهارم اتفاق مي افتد كه چيزي نيست كه شما بتوانيد خود آن را انجام دهيد . اين مرحله به خودي خود اتفاق مي افتد .

یوگا,یوگاکرج,یوگااستان البرز,کلاس یوگا,باشگاه یوگاکرج.آشتانگایوگا,زندگی آگاهانه,آگاهی از خود ,ریلکسیشن,آرامش,زیبایی,سلامتی,پرنده آزاد یوگا,چهارمين مرحله ، آگاهي نهايي است كه باعث مي شود انسان كاملا بيدار و رستگار شود . در اين مرحله انسان از آگاهي خود آگاه مي شود  و تنها انسان هايي كه به اشراق رسيده اند مي دانند اين مرحله چيست . بدن لذت را مي شناسد ، ذهن شادي را تجربه مي كند ، دل خوشحالي را درك مي كند و فقط افرادي كه در مرحله چهارم قرار دارند مي دانند سرور و بهجت چيست . نكته مهم اين است كه شما آگاه و هوشيار به مشاهده ادامه مي دهيد و به اين ترتيب آرام آرام شاهد دروني شما ثابت و پايدار مي شود و تغيير و تحول دروني در شما صورت مي گيرد . در اين حالت آنچه مورد مشاهده قرار مي داديد ناپديد مي شود و براي اولين بار خود « شاهد» موضوع «مشاهده» مي شود و شما به مقصد نهايي مي رسيد : زندگي آگاهانه

آرزوي ما رشد آگاهي و افزايش آرامش شما است 

 ,چاکرادرمانی,یوگادرمانی,باشگاه یوگا,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,راه یوگا,سیمین صدیق ابراهیم نیا,پرنده آزاد یوگا,

باشگاه يوگا پرنده آزاد