پیام هفته 

 ,اخلاق درمانی,روان درمانی,یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,حریم مقدس,کلاس یوگا,یوگا استان البرز,آرامش,سلامتی,باشگاه یوگا پرنده آزاد,

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ حریم ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ!

حریم ﻣﻘﺪﺱ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮیم هایی ﮐﻪ ،

ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

حریم ﻣﻘﺪﺱ می بایست ﻫﻢ فیزیکی ﻭ ﻫﻢ فکری ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ.

حریم مقدس یعنی :

 ﻣﺎ بهیچوجه اجازه ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ شخصی ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ!

ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ خود!

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج