پیام هفته

,میلاد زینب کبری (س)مبارک,یوگا,یوگاکرج,باشگاه یوگا,کلاس یوگا,روز پرستار مبارک,باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج,

جان به فدای عاشقان

خوش هوسی ست عاشقی

روز میلاد زینب کبری (س)

بر پرستاران و منادیان انسانیت و ایمان مبارک باد.

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج