پیام هفته

میلاد مسعود پیامبر رحمت، فخر آسمان و زمین

پیامبر نور و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) و

امام ششم، حضرت امام جعفر صادق (ع) تبریک و تهنیت باد.

 ,یوگا,یوگاکرج,یوگا کرج,باشگاه یوگا,یوگا استان البرز,محمدرسول الله,میلادنورمبارک,باشگاه یوگا پرنده آزاد,یوگا عظیمیه کرح,میلاد امام جعفر صادق,پیام تبریک,

با امید به اینکه دلهایمان با عشق محمدی با یکدیگر انس و الفت گیرد

و پرده های حجاب و تیرگی از زندگیمان زدوده گردد.

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج