پیام هفته

 آکادمی یوگا پرنده آزاد ♥ تجربه آرامش ♥ تقویت تمرکز ♥ درمان گفتگوهای ذهنی ♥ مدیتیشن ♥ مراقبه ♥ مراقبه بر طبیعت ♥ ناحیه هيپوکمپوس مغز ♥ یوگا استان البرز ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج ♥

من هر روز برای حضور در طبیعت برای خود وقت میگذارم و در سکوت کامل شاهد ذکاوت کائنات در تمام موجودات خواهم بود. به آرامی و سکوت مطلق به غروب آفتاب خیره می شوم و به صدای دریا و یا جویبار گوش فرا می دهم و یا گلی را می بویم. در وجد سکوت خویش و با همگامی با طبیعت از ضربان زندگی و خلاقیت بی حد و مرز آن لذت میبرم.

برکت برای شما

باشگاه علمی تخصصي يوگا پرنده آزاد