آموزش باشگاه علمی ـ تخصصی يوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج مديتیشن حباب ، مراقبه ي حباب ، سیمین صدیق ابراهیم نیا meditation

  مدیتیشن حباب 

در يک نشست راحت با ستون فقرات صاف و کشيده بنشينيد . براي مدتي از تنفس طبيعي خود آگاه باشيد . آرام آرام آگاهي و حواس خود را به اعماق درياچه اي آرام و با آبی زلال معطوف کنيد . تصور کنید بسیار آرام و راحت در کف اين دریاچه ي آرام نشسته اید . می دانید که حباب های بزرگ آب ، چقدر آرام تا سطح آب بالا می آیند .

سپس حباب بزرگي را تجسم کنيد و بالا آمدن آن را نظاره گر باشيد . اندیشه ، احساس و درک خود را چون حبابی در فضای دریا تصور کنید و ببينيد که حباب شما از این فضا عبور کرده و از آن خارج می شود . برای کامل کردن این مرحله پنج تا هفت یا هشت ثانیه وقت لازم است . وقتی فکر یا احساسی در شما پدید میآید در همین مدت بسادگی آنرا می بینید تا زماني که از آب گذشته و از فضای دید شما خارج شود . سپس تصور حباب دوم را شروع کنید و در همين مدت آنرا دنبال نمایید . در پی کشف ، دنبال کردن یا همراهی با یک حباب نباشید . در پي تعبير و تفسير چيزي هم نباشيد . تنها حباب مورد تصور خود را با این فکر ببینید که این چیزیست که من می اندیشم و احساس می کنم . اگر همان حباب چندین بار بالا آمد ، مدیتیشن را قطع نکنید . با ادامه تمرین این مسئله بر طرف خواهد شد. اگر نمی توانید ارتباط بین حباب ها را با منشاء افکار خود ببینید ، نگران نشوید . با ادامه دادن تمرين این مسائل بر طرف می شود . اگر به نظرتان رسید که ذهنتان کاملا خالی شده بدانید این احساس ، خود حبابی بسیار مفيد و پالايشگر است . بجای تصور نشستن در کف دریاچه و حباب هوا ، می توانید تصور کنید در چمنزاری نشسته اید و دودهایی که از شعله اي آتش بر می خیزد را می نگرید ! همچنین می توانید تصور کنید در کنار رودخانه ای نشسته اید و گاهی الواری روی آب شناور میشود !

پس از آزمایش ، یکی از اين تصورات را انتخاب و برای دو هفته اول ده دقیقه در روز به اين مراقبه بپردازيد . بعد از دو هفته آنرا به روزی بیست دقیقه افزایش داده و پس از یک ماه اگر آنرا مفید دیدید ، تمرين خود را به نیم ساعت برسانید و در پایان این دوره تصمیم بگیرید که این روش را چگونه در برنامه مدیتیشن خود بگنجانید . فراموش نکنيد هدف ما از انجام مراقبه ها ، پايان بخشيدن به گفتگوهاي ذهني و تجربه آرامش پس از آن است .

لبتان خندان و دلتان شاد

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد