آموزش  باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد کرج ، آموزش مراقبه و مديتيشن ، سیمین صديق ابراهيم نيمديتیشن نگرش همراه با تعمق

  مدیتیشن نگرش همراه با تعمق

این تمرین در اصل یادگیری نگریستن به چیزی بگونه ای فعال ، دینامیک ، هوشیارانه اما بدون استفاده از کلمات می باشد . شیئي طبيعي مانند يک صدف دريايي يا يک قطعه سنگ و يا يک شاخه کوچک خشک از يک درخت را برای مديتيشن خود انتخاب نموده و در فاصله ای قرار دهید که بتوانید براحتی آنرا ببینید . از وسايلي که خاطراتی را براي شما تازه مي کنند و يا برايتان ارزش سمبولیک دارند استفاده نکنید .

در يک وضعيت راحت با ستون فقرات صاف و کشيده بنشينيد . براي مدتي از تنفس طبيعي خود آگاه باشيد . آرام آرام آگاهي و حواس خود را به شيء مورد نظرتان معطوف کنيد . به آن طوری بنگرید که گویا آنرا حس می کنید . بهتر است اول آنرا لحظاتی با دست لمس کنید و سپس به آن بنگرید . هر بار که متوجه شدید به مسئله دیگری می اندیشید ، دوباره برگردید و به نگریستن ادامه دهید ، بگونه ای فعال ، دینامیک و هوشیارانه و بدون استفاده از واژه ها! مسلماً ذهن حراف در جستجوي راهي خواهد بود تا مجدداً کنترل شما را به دست بگيرد . در اين مواقع ناظر خاموش باشيد و حرافي هاي ذهن خود را تماشا کنيد و نگريستن هوشيارانه خود را ناظر باشيد . حس لامسه در موقع لمس اشیاء بدون واژه آن ها را درک می کند ، اما حس بینایی در موقع رؤیت اجسام تمایل دارد با زبان و کلمات آنرا بیان کند . در اين دام نيفتيد ! این روش بستن چرخ ذهن به یک نقطه است . در زمان انجام اين تمرین متوجه می شویم چقدر ذهن ما بی اختیار است و پیوسته در معرض توهماتی قرار دارد . همچنين از شلوغي ذهن و بازي هاي آن آگاه مي شويم .

بهترين زمان براي انجام تمام مديتيشن ها پس از نمازهاي روزانه است . دو هفته اول روزی دو بار و هر بار ده دقیقه تمرین کنید یا حداقل هفته ای پنج بار به تمرين بپردازيد . پس از دو یا سه هفته ، مدت تمرین را به پانزده دقیقه و پس از یک ماه به بیست دقیقه افزایش دهید . پس از اين مدت در صورت تمایل تمرين را به مدت نیم ساعت انجام دهید یا بطور کلی از برنامه تان حذف کنید!

باید انتظار داشته باشيد که مدیتیشن شما هر بار با تجربه قبلی تفاوت داشته باشد . اگر براي يک يا چند بار تجربيات خوبي را کسب کرديد به منزله ي اين نيست که اين تجربيات خوب را به صورت مداوم داشته باشيد! جلسات مراقبه ي شما می تواند خوب ، خسته کننده و یا حتی گاهی نا امید کننده باشد . بطور کلی پس از تمرین مداوم متوجه می شوید تمرین های خوب بسیار دلچسب و تمریناتی که خوب نیستند خسته کننده و کسالت آورند . پس آمادگي آن را داشته باشيد که این نوع مدیتیشن که از نوع مديتيشن بيروني است ، برايتان گاهی بسیار خشک و مشکل و گاهی بسیار عالی باشد . نا اميد نشويد و ادامه دهيد . . . بالاخره گفتگوهاي ذهني حتي براي لحظاتي نخواهند بود و شما آرامش را تجربه خواهيد کرد!

لحظه هايتان آرام 

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد ♥