یوگا در کرج, آموزش مدیتیشن

 

آموزش مدیتیشن

اسیمین صدیق ابراهیم نیا,دهارنا, مدیتیشن ادراک زمان, آرامش ذهن ,آموزش یوگا در کرج, آموزش تمرینات تنفسی یوگا, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, باشگاه یوگا, مدیتیشن,کنترل ذهن , یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز, سکوت ذهن, ریلکسیشن, مراقبه, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگا کرج, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,

مدیتیشن و ادراک زمان 

این مقاله در سلسله جلسات علمی ژورنال کلاب ارائه شده است 

مقدمه : از گذشته فرايند ادراک زمان موضوع بحث برانگيزي بوده است و مطالعات فراواني در اين حوزه صورت گرفته است. نقص ادراک زمان در بسیاری از کودکان و بزرگسالان مبتلا به اختلالات روانی مشهود است .  با گسترش توجه محققان و درمانگران به حوزه ي يوگا و استفاده از يوگا تراپي در درمان بسياري از اختلالات ،  بررسي اثرات آن بر فرايند هاي مختلف مربوط به اختلالات رواني از جمله آسيب در ادراک زمان بيماران ، ضرورت دارد .

مديتيشن : در يک تعريف کلي ، يوگا يک حوزه ي فيزيکي ، ذهني است و رايج ترين سبک يوگا آشتانگا يوگا ( يوگاي 8 مرحله اي ) است که هفتمين مرحله ي آن ديانا (مديتيشن) است . مديتيشن يك حالت خاص از هوشياري است كه با تغييرات فيزيولوژيكي و سايكولوژيكي همراه است و مديتيشن با خواب يا ريلكسيشن ساده متفاوت است و موجب تمركز ذهن مي شود و امكان تسلط بر خود را فراهم مي نمايد .

ادراک زمان حال : «توالي» و «استمرار» دو جزء اصلي ادراک زمان هستند که با تجربه ي ذهني ما در ارتباطند . تجربه ي توالي به اين معني است که ما ميتوانيم ترتيب زماني وقايع را تشخيص دهيم . ادراک استمرار ، ادراک  باقي ماندن يک رويداد در طول زمان است . جيمز (1890)  مفهوم زمان حال ذهني (حال فريبنده) را براي احساس حال در تجربه ي ذهني بيان کرد که خارج از محدوده ي 3 ثانيه اي نمي تواند به صورت گشتالت زماني ذهني ادراک شود . به اين معني که چه طور رويداد هاي متفاوت و متوالي به صورت يک رويداد واحد و منسجم ادراک مي شوند . اين پديده رابطه ي مستقيمي با ذهن آگاهي دارد . ذهن آگاهي مهارت در تمرکز حواس بر لحظه ي حال بدون هيچ قضاوتي است . هدف بسياري از تکنيک هاي مديتيشن تغيير آگاهي هوشيار به وسيله ي تمرکز در لحظه ي حال است .

يافته ها : مطالعات نشان داده است که يکي از مهم ترين مناطق درگير در هنگام مديتيشن قشر پيش پيشاني بخصوص نيمکره ي راست و شکنج کمربندي (سينگوليت) است . برخي مطالعات ديگر نيز فعاليت عقده هاي پايه ، تالاموس ، آميگدال و هيپوکامپ را تاييد کرده اند . مطالعات فراواني هم درگيري قشر پيش پيشاني را در فرايند ذهن آگاهي تاييد کرده اند .

نتيجه گيري : از آن جايي که مناطق درگير در مديتيشن و ادراک زمان يکسانند پس مديتيشن مي تواند در ادراک فرد از زمان تغييراتي را ايجاد کند . از طرفي ديگر چون ذهن آگاهي در طول تمرين مديتيشن افزايش پيدا مي کند پس مديتيشن مي تواند باعث گسترش ادراک زمان حال گردد .

نويسنده : مهسا احدیان

با توکل به خداوند متعال زندگي شاد و همراه با آرامش را در زمان حال تجربه کنيد 

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  •         Written by cognitive science group
  •         2012 /دسامبر/21
  •         علوم اعصاب Filed under