یوگا در کرج, آموزش آساناها

 

     آموزش آساناهای يوگا

باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد  

 	Asana, باشگاه یوگاکرج, UpavisthaKonasanad, یوگا, استاد آینگر, yoga, آسانا, سادانا, اوپاویشتاکوناسانا, کلاس یوگا در کرج, یوگای تخصصی استان البرز,بهترین باشگاه کرج, باشگاه, یوگا در البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, پرنده آزاد یوگا,

 آموزش وضعیت اوپاویشتا کوناسانا در یوگا Upavistha Konasana

یکی از توصیه های اکید استاد آینگر برای بانوان اجرای آسانای اوپاویشتا کوناسانا است. استاد آینگر این آسانا را یکی از آساناهای ثابت برای بانوان می دانستند و به عنوان «سادانا» از این آسانا نام می بردند. ایشان گفته اند: «اوپاویشتا کوناسانا موهبتی برای زنان است. این آسانا خون را بخوبی در منطقه لگنی جاری میسازد و این منطقه را سالم نگه می دارد. موجب از بین رفتن دردهای سیاتیک می شود و موارد خفیف فتق را درمان می کند.»

روح استاد شاد

باشگاه یوگا پرنده آزاد  

,Asana, Upavistha Konasana, یوگا, استاد آینگر,yoga, Padangustha Upavistha Konasana,آسانا,سادانا,اوپاویشتاکوناسانا, , کلاس یوگا در کرج, یوگای تخصصی استان البرز,