آموزش آساناهای يوگا

باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد  

 ,Asana, Upavistha Konasana, یوگا, استاد آینگر,yoga, Padangustha Upavistha Konasana,آسانا,سادانا,اوپاویشتاکوناسانا, , کلاس یوگا در کرج, یوگای تخصصی استان البرز,

اوپاویشتا کوناسانا Upavistha Konasana

یکی از توصیه های اکید استاد آینگر برای بانوان اجرای آسانای اوپاویشتا کوناسانا است. استاد آینگر این آسانا را یکی از آساناهای ثابت برای بانوان می دانستند و به عنوان «سادانا» از این آسانا نام می بردند. ایشان گفته اند: «اوپاویشتا کوناسانا موهبتی برای زنان است. این آسانا خون را بخوبی در منطقه لگنی جاری میسازد و این منطقه را سالم نگه می دارد. موجب از بین رفتن دردهای سیاتیک می شود و موارد خفیف فتق را درمان می کند.»

روح استاد شاد

باشگاه یوگا پرنده آزاد  

,Asana, Upavistha Konasana, یوگا, استاد آینگر,yoga, Padangustha Upavistha Konasana,آسانا,سادانا,اوپاویشتاکوناسانا, , کلاس یوگا در کرج, یوگای تخصصی استان البرز,