یوگا در کرج, آموزش آساناها

 

 

 

آموزش آساناهای يوگا  

باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد  

 	کلاس یوگاکرج, یوگای استان البرز, هالاسانا, وضعیت گاوآهن, یوگا, ویشودهی چاکرا, مانی پورا چاکرا, آرامش, تحریک غده تیروئید, حفظ جوانی, ,Halasana, Plow, Yoga,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز,

آموزش هالاسانا در یوگا / Halasana  / وضعیت گاوآهن / Plow

هالا Hala به معنی گاو آهن و آسانا  Asana به معنی وضعيت و حالت است. در این آسانا بدن به نوعی به شکل یک گاوآهن قرار میگیرد. این آسانا وضعیت ساروانگ آسانا یا ایستادن بر روی شانه را تکمیل می کند و بسیاری از اثرات ایستادن بر شانه را دارا می باشد.

	کلاس یوگاکرج, یوگای استان البرز, هالاسانا, وضعیت گاوآهن, یوگا, ویشودهی چاکرا, مانی پورا چاکرا, آرامش, تحریک غده تیروئید, حفظ جوانی, ,Halasana, Plow, Yoga,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز,

روش مرحله به مرحله قرار گرفتن در آسانا

الف ) از وضعیت خوابیده به پشت :

به پشت دراز بکشید. پاها را در کنار هم قرار دهید و کف دست ها را کنار بدن بر روی زمین بگذارید.

	کلاس یوگاکرج, یوگای استان البرز, هالاسانا, وضعیت گاوآهن, یوگا, ویشودهی چاکرا, مانی پورا چاکرا, آرامش, تحریک غده تیروئید, حفظ جوانی, ,Halasana, Plow, Yoga,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز, 

 دم بگیرید و همزمان هر دو پا را بالا آورید.

	کلاس یوگاکرج, یوگای استان البرز, هالاسانا, وضعیت گاوآهن, یوگا, ویشودهی چاکرا, مانی پورا چاکرا, آرامش, تحریک غده تیروئید, حفظ جوانی, ,Halasana, Plow, Yoga,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز, 

پس از باز دم با دم بعدی لگن را از زمین بلند کنید. با کمک فشار دست ها پاها را به سمت بالای سر هدایت کنید. توجه داشته باشید که آرنج ها صاف و کشیده باشند و حتی الامکان نزدیک هم قرار گیرند.

 	کلاس یوگاکرج, یوگای استان البرز, هالاسانا, وضعیت گاوآهن, یوگا, ویشودهی چاکرا, مانی پورا چاکرا, آرامش, تحریک غده تیروئید, حفظ جوانی, ,Halasana, Plow, Yoga,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز,

با بازدم هر دو پا را با زانوی صاف و کشیده ، پشت سر روی زمین بگذارید.

 	کلاس یوگاکرج, یوگای استان البرز, هالاسانا, وضعیت گاوآهن, یوگا, ویشودهی چاکرا, مانی پورا چاکرا, آرامش, تحریک غده تیروئید, حفظ جوانی, ,Halasana, Plow, Yoga,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز,

اگر در مراحل آغازین تمرین پاها به زمین نمی رسد مطمئن باشید که با تمرین و تکرار ممکن خواهد شد. هر چه انعطاف ستون فقرات بیشتر گردد پاها به زمین نزدیک تر خواهد شد. درصورتی که از انعطاف خوبی برخوردار هستید آرام آرام پنجه پاها را بر روی زمین قرار دهید و پاشنه ها را به سمت عقب بکشید. دقت کنید که ستون مهره ها و تنه به سمت بالا کشیده بوده و زانوها صاف و کشیده باشند. سپس دست ها را به هم قلاب کرده و از بدن دور کنید. با تنفس های آرام و عادی به مدت 30 ثانیه تا 2 دقیقه در وضعیت باقی بمانید.

برای برگشت از وضعیت خیلی آرام پاها را بالا آورده کف دست ها را روی زمین بگذارید و به آرامی و مهره به مهره پشت را به روی زمین قرار دهید. با بازدم آهسته پاها را بر روی زمین رها کنید.

ب ) از وضعیت ساروانگ آسانا یا ایستادن روی شانه :

از وضعیت ساروانگ آسانا با یک بازدم به آرامی از ناحیه مفصل ران ها پاها را به سمت بالای سر هدایت کنید  و نوک انگشتان پاها را به بالای سر خود برسانید. تا حد ممکن پشت را عمود بر زمین  و پاها را کاملا کشیده نگهدارید.

در حالی که انگشتان پاها بر روی زمین قرار دارند استخوان دنبالچه را به سمت سقف بکشید و چانه را از استخوان جناغ سینه دور نگهدارید تا گلو رها باشد. بقیه مراحل مانند بخش الف اجرا می گردد.

توجه داشته باشید افرادی که با تمرینات یوگا آشنایی کافی دارند از یک دقیقه تا 5 دقیقه می توانند در هالاسانا باقی بمانند.

برای بازگشت از وضعیت، دست ها را مجددا در پشت تنه قرار دهید و با یک بازدم به وضعیت ایستادن بر روی شانه بروید. سپس آرام بر روی پشت قرار گیرید.

 	کلاس یوگاکرج, یوگای استان البرز, هالاسانا, وضعیت گاوآهن, یوگا, ویشودهی چاکرا, مانی پورا چاکرا, آرامش, تحریک غده تیروئید, حفظ جوانی, ,Halasana, Plow, Yoga,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز,

توصیه های مهم :

1/ در هنگام اجرای هالاسانا دم ها و باز دم ها را عادی و جاری انجام دهید.

2/ از انجام حرکت های سریع و ناگهانی جدا خودداری کنید.

3/ آسانا را در حد توان خود انجام دهید و از اعمال فشار به بدن خودداری کنید.

4/ ستون فقرات و پاها باید حتما صاف و کشیده باشند.

5/ بازوها باید حتما با یکدیگر موازی باشند.

6/ در این وضعیت به هیچ وجه به گردن فشاری وارد نمی گردد.

	کلاس یوگاکرج, یوگای استان البرز, هالاسانا, وضعیت گاوآهن, یوگا, ویشودهی چاکرا, مانی پورا چاکرا, آرامش, تحریک غده تیروئید, حفظ جوانی, ,Halasana, Plow, Yoga,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز,

کاربرد درمانی :

دردهای پشت کمر

سردرد

بی خوابی

سینوزیت

بیماری های مجاری ادراری

ناراحتی های دوران قاعدگی

یبوست

سوء هاضمه

کنترل آسم

هپاتیت

برونشیت

	کلاس یوگاکرج, یوگای استان البرز, هالاسانا, وضعیت گاوآهن, یوگا, ویشودهی چاکرا, مانی پورا چاکرا, آرامش, تحریک غده تیروئید, حفظ جوانی, ,Halasana, Plow, Yoga,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, Yoga, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga,  مدیتیشن, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز,

فواید وضعیت :

ایجاد آرامش در مغز و کاهش استرس و خستگی

تحریک ارگان های داخل شکم و غده تیروئید

کشش در شانه ها و ستون فقرات و افزایش انعطاف پذیری ستون فقرات

کمک به رفع علائم یائسگی

تحریک قوه هاضمه و رفع یبوست و سوء هاضمه

فعال شدن طحال و غدد فوق کلیوی

تحریک غده پانکراس و افزایش ترشح انسولین

تحریک کبد و کلیه ها

تمرکز پرانا در ناحیه گردن و ستون فقرات

کاهش فشار ناحیه گردن

تنظیم متابولیسم و غدد تیروئید و پاراتیروئید

بهبود برخی از اختلالات مرتبط به ناتوانی های جنسی
این تمرین‌ها علاوه بر فواید یاد شده در کوچک کردن شکم و از بین بردن چربی های اضافی و تحریک غده‌های داخلی و حفظ جوانی نیز تأثیر فراوانی دارد.

موارد احتیاط و محدودیت :

اسهال

افرادی که دچار فتق، دیسک، سیاتیک و فشار خون بالا هستند

افرادی که دچار زخم معده و یا زخم اثنی عشر هستند این آسانا را باید تحت نظر مربی با تجربه انجام دهند.

در آسم و فشار خون بالا با قرار  دادن پاها بر روی یک تکیه گاه  مانند صندلی و یا لبه تختخواب انجام گیرد.

انجام این تمرین در دوران پریود ممنوع است.

انجام این تمرین در دوران بارداری ممنوع است.

چاکرای مورد توجه : ویشودهی چاکرا یا مانی پورا چاکرا

وضعیت مکمل : ماتسی آسانا یا وضعیت ماهی    

تذکر مهم : توصیه می شود این آسانا را بدون حضور مربی با تجربه و بدون داشتن تمرین کافی در حرکات یوگا انجام ندهید. در این آسانا وقتی پنجه پاها بر روی زمین قرار می گیرد آسانا از وضعیت مقدماتی خارج شده و پیشرفته تر می گردد.

با امید سلامتی روز افزون در تمامی مراحل زندگی

آموزش یوگا در کرج,باشگاه یوگا در کرج,کلاس یوگا در کرج,

باشگاه یوگا پرنده آزاد

سیمین صدیق ابراهیم نیا