مقالات یوگا

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

,چاکرادرمانی,یوگادرمانی,باشگاه یوگا,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,راه یوگا,سیمین صدیق ابراهیم نیا,پرنده آزاد یوگا, 

فواید جسمانی یوگا به نقل از هافینگتن پست

پس از کلاس

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

بهبود عملکرد مغز

انجام تنها بیست دقیقه هاتا یوگا موجب بهبود عملکرد مغز، افزایش تمرکز و بهبود حافظه می گردد. نتایج تحقیقاتی که توسط دانشگاه ایلینویز انجام شد، نشان دهنده آن است که شرکت کنندگان پس از انجام یوگا (در مقایسه با ورزش ایروبیک) عملکرد مغزی بهتری داشتند.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

کاهش سطح استرس

کاهش سطح استرس توسط یوگا به دلیل کاهش فعالیت پروتئینهایی است که باعث برافروختگی میشوند. این ویژگی مهم را تحقیقی ثابت کرده است که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شد.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

افزایش انعطاف پذیری

تحقیق انجام شده توسط دانشگاه کلرادو نشان داد که یوگای بیکرام (متشکل از ۲۶ وضعیت که در عرض ۹۰ دقیقه در یک اتاق گرم انجام میشوند) میتواند باعث انعطاف شانه، پشت و زانو شود.

پس از چند ماه

 ,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

پایینآمدن فشار خون

افرادی که فشار خون بالا یا معمولی دارند احتمالا با انجام یوگا شاهد کاهش فشار خون خواهند بود. تحقیق دانشگاه پنسیلونیا نشان داده است که کاهش فشار خون از این طریق در مقایسه با پیاده روی و فعالیتهای دیگر میتواند بیشتر باشد.

 ,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

افزایش ظرفیت ریه

تحقیق انجامشده توسط دانشگاه بال استیت نشان میدهد انجام هاتا یوگا به مدت ۱۵ هفته به طرز قابل ملاحظهای باعث افزایش ظرفیت حیاتی ریه میشود. (ظرفیت حیاتی ریه حداکثر هوایی است که بعد از کشیدن یک نفس عمیق بیرون داده میشود).

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

شناخت بهتر بدن

یوگا میتواند زندگی جنسی افراد و به خصوص زنان را بهبود ببخشد. یک علتش آشنایی بیشتر با بدن در جریان تمرینات یوگاست. این را تحقیق دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۹ نشان داده است.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

 کاهش گردن درد مزمن

نتایج تحقیقی که در نشریه Journal of Pain منتشر شده است نشان دهنده آن است که چهار هفته انجام یوگای آینگر (نوعی از هاتا یوگا که بر کار با ابزار، توازن و استفاده از تکیهگاه تاکید دارد) میتواند شدت درد مزمن گردن را کاهش بدهد.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

کاهش استرس

نتایج تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ توسط دانشگاه بوستون انجام شد نشان میدهد که انجام دوازده هفته یوگا میتواند به کاهش استرس و افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز منتهی شود. سطوح گاماآمینوبیوتریک به اختلالات افسردگی و اضطراب مربوط میشوند.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

رهایی از کمر درد مزمن

تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه وست ویرجینیا حاکی از آن است که یوگا در مقایسه با درمانهای پزشکی استاندارد میتواند نقش خوبی در کاهش دردهای مزمن کمر ایفا کند.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

ثابتشدن سطح قند خون در افراد دیابتی

طبق یک گزارش رویترز، اضافهکردن تمرینات یوگا به رژیمهای درمانی مرسوم دیابت میتواند سطح قند خون را در بیمار ثابت نگه دارد.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه, 

بهبود حس تعادل

انجام تمرینات یوگا برای افراد مسن میتواند حس تعادل آنها را بالا ببرد و باعث کاهش دفعات سقوط (افتادن) ناگهانی در میان زنان بالای ۶۵ سال شود.  این را تحقیقی نشان داده که در سال ۲۰۰۸ توسط دانشگاه تمپل انجام شد.

بعد از سال ها

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

استخوانهای قویتر

تحقیقی که دکتر لورن فیشمن و همکارانش در سال ۲۰۰۹ انجام دادند حاکی از آن بود که انجام یوگا باعث افزایش تراکم استخوان میشود. این تحقیق روی افراد ثابت و با فاصله زمانی دو ساله انجام شده بود.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

وزن مناسب

محققان موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون در سیاتل به این نتیجه رسیدند که انجام یوگای مستمر باعث کاهش وزن میشود و یا وزن را ثابت نگه میدارد. این تحقیق روی ۱۵ هزار بزرگسال سالم و میانسال انجام شده بود.

,چاکرادرمانی, یوگا درمانی,باشگاه یوگا,باشگاه یوگا در کرج,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا,باشگاه برتر کرج,بهترین باشگاه,

کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی

یوگا نوعی سبک زندگی سالم است و جلوی افزایش فشار خون، کلسترول و قند خون را میگیرد و بنابراین خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش میدهد. این را تحقیقی نشان داده که توسط مرکز سلامت هاروارد انجام شده است.

 ,چاکرادرمانی,یوگادرمانی,باشگاه یوگا,یوگا,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, یوگا عظیمیه, باشگاه یوگا, مدیتیشن, مراقبه, یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, یوگا در البرز, ریلکسیشن, تنفس درمانی, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, یوگای خوب, یوگا البرز, باشگاه برتر کرج, باشگاه برگزیده البرز, مرکز یوگای استان البرز,یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان,راه یوگا,سیمین صدیق ابراهیم نیا,پرنده آزاد یوگا,


باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد از بانوان عزیز دعوت بعمل می آورد تا در محیطی آرام و بی نظیر و مطابق با استانداردهای روز جهان یوگای کاملاً علمی و تخصصی را تجربه کرده و از اثرات آن بر بدن، احساسات و عواطف خود آگاه گردند  

پرنده آزاد همراه شما در مسیر سلامتی و آرامش