مقالات باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد! هاتا یوگا! اثر یوگا بر مغز! افزایش تمرکز مغز! تمرینات فیزیکی یوگا! آساناها! تمرینات تنفسی یوگا! پرانایاما! افزایش سرعت حافظه فعال! آگاهی سیال! University of Illinois! Meditation!مدیتیشن! آکادمی یوگا!

اثر شگفت آور بیست دقیقه انجام هاتا یوگا بر افزایش تمرکز مغز

مطالعات جدید نشانگر آن بوده است که تنها بیست دقیقه انجام ورزش یوگا توانایی تمرکز مغز و همچنین دریافت ، حفظ و پردازش اطلاعات جدید را افزایش میدهد. این بررسی که بر روی سی زن دانشجوی کارشناسی انجام شده اثبات نموده است که استفاده از یک جلسه کلاس «هاتا یوگا» که به تمرینات فیزیکی همراه با کشش و تنفس می پردازد به صورتی معنادار سرعت و صحت آزمون حافظه فعال و مهار بازداری را افزایش می‌دهد.  یوگا که ورزشی ترکیبی از حرکات بدنی و توجه ، تمرکز و آگاهی سیال است روز‌ به ‌روز در بین مردم طرفداران بیشتری پیدا کرده و برای بررسی منظم منافع آن در سلامتی ، به‌ ویژه سلامت روانی مورد بررسی های متعددی قرار گرفته است ؛ زیرا فعالیتی است که ذهن و جسم را با هم درگیر می‌کند. در یوگا تمرینات تنفسی و تمرینات مراقبه ای با هدف آرام نمودن ذهن و بدن انجام می گیرد و مطالعات نشان داده است که یوگا در کنار تمام منافعی که به فرد می رساند از حواس پرتی نیز جلوگیری می نماید . این امر بدین جهت اتفاق می افتد که فرد در زمان انجام یوگا بر بدن و وضعیت آن و همچنین بر تنفس خود متمرکز می گردد . البته عوامل فراوانی وجود دارد که قادر به توضیح این نتایج می باشد و عواملی همچون افزایش خود‌آگاهی که با تمرینات مراقبه ای به دست می‌آید فقط یکی از این موارد احتمالی است . جدای از این موارد ، انجام مدیتیشن و تمرینات تنفسی در کاهش اضطراب و استرس نیز مؤثر است و در نتیجه این کاهش است که نمرات شخص در برخی از آزمون‌های شناختی افزایش می‌یابد . لازم به ذکر است پژوهش‌های تکمیلی بیشتری لازم است تا این یافته‌ها به صورت بالقوه قادر به اثبات نتایج حاصله جهت استفاده عموم و برای همه سنین بوده و اثرات مفید و مؤثر یوگا به اثبات کامل برسد اما نتایج شگفت آور یوگا بر جسم ، ذهن و روان انکار ناپذیر می باشد .

با آرزوی صلح و مهر برای همه 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد! هاتا یوگا! اثر یوگا بر مغز! افزایش تمرکز مغز! تمرینات فیزیکی یوگا! آساناها! تمرینات تنفسی یوگا! پرانایاما! افزایش سرعت حافظه فعال! آگاهی سیال! University of Illinois! Meditation!مدیتیشن! آکادمی یوگا! 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

        
source: University of Illinois at Urbana-Champaign
APA Reference