يادداشت هاي مفيد  باشگاه علمی ـ تخصصی يوگا پرنده آزاد

از پاهاي خود مراقبت کنيد 

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج  سیمین صدیق ابراهیم نیا از پاهای خود مراقبت کنيد ، رفلکسوتراپی ، رفلکسولوژي 

پاها ريشه های ما هستند و ما را به زمين وصل می کنند . ما با کمک پاهای خود انرژی زمين را دريافت می کنيم و بارهای اضافه ذهن خود را از طريق آن ها به زمين می فرستيم . بر مبناي علم رفلکسولوژي در صورتی که کف پاها و انگشتان پاها نرم و قابل انعطاف باشند ، شخص از سلامت نسبي برخوردار است و اگر در برخی از نقاط آن درد یا انقباض وجود داشته باشد ، با توجه به محل انقباض در کف پاها ، در دستگاه ها و اعضاء بدن نيز اختلال یا نارسایی وجود دارد . جهت افزایش انعطاف و سلامت پاها ، دستورات زیر را تا حدی که امکان دارد به کار ببندید و نتايج چشمگير آن را بر روي بدن و احساسات خود مشاهده کنيد .

1/ هنگامی که به گردش در کوهستان یا طبیعت می روید ، دقایقی بدون کفش و جوراب بر روی سنگ هایی که تیز و برنده نباشد پیاده روی کنید .

2/ در فصول مناسب براي مدتي پاهاي خود را در آب جاري و روان رودخانه ها و يا جويبارها قرار دهيد .

3/ روی چمن یا بر روي ماسه های کنار دریا بدون کفش راه بروید .

4/ حداقل هفته ای یک بار در هنگام استحمام ، جهت نظافت کف پا از سنگ پای زبر طبیعی استفاده کنید و با آن تمام نقاط کف پا و زیر انگشتان را ماساژ دهید .

5/ نظر به اهميت اين موضوع در اينجا دستوری نيز برای مراقبت از پاها آورده می شود .

پاهای خود را در يک تشت آب گرم قرار دهيد . حرارت آب حدود 40 درجه باشد . پاهای خود را برای مدت ده دقيقه در آب گرم بگذاريد تا پوست آن نرم شود . میتوانيد در داخل آب قدری شامپوی بدن اضافه کنيد و يا داخل آب مقداري نمک بريزيد .

بعد از نرم شدن پوست پاها با کمک يک سنگ پا بافت های مرده را از آن جدا کنيد . اگر مدت ها است که به پاهای خود رسيدگی نکرديد ، احتمالاً ترک های مختلفی در پوست پا وجود دارد که باعث شکنندگی پوست پا می شود . در اين مواقع بايد طی چند جلسه حمام دادن ، پوست و بافت های مرده را جدا کنيد .

بعد از اين قسمت نوبت به ناخن ها می رسد . ابتدا کناره های ناخن ها را از نظر جرم و کثيفی پاک کنيد . سپس با ناخن گير آن ها را کوتاه کنيد . اگر لبه های ناخن تيز است با کمک سوهان آن را شکل دهيد و صاف کنيد .

پاهای خود را زير آب جاری بشوييد و خوب خشک کنيد . به بافت های بين انگشتان توجه کنيد . بين انگشتان را با کمک دست بماليد تا پوست های اضافه از اين قسمت برداشته شود . ناحيه بين انگشتان را از نظر وجود ترک های احتمالی و شکاف در پوست آن بررسی کنيد . بسياری از عوامل عفونت زا از جمله قارچ ها در شکاف پوست بين انگشتان مخفی می شوند . اگر با مورد مشکوکی برخورد کرديد به دکتر مراجعه کنيد . توجه داشته باشيد که برخی از عفونت های قارچی بسيار خطرناک هستند .

بعد از اين قسمت روی پوست پاها مقداری کرم بماليد تا خشکی ناشی از شستشو جبران شود .

برای مدتی پاهای خود را در ارتفاع بالاتر از بدن قرار دهيد .

از پاهاي خود به جهت خدمات ارزنده اي که برايتان انجام مي دهند تشکر کرده و خداوند مهربان را به جهت داشتن اين نعمت بزرگ شکر کنيد .

اين دستور را هفته ای یکبار انجام دهيد.

با کمک اين دستورات می توانيد از پاهای خود مراقبت و از بروز بيماری های مختلف در آن ها پيشگيری کنيد . اجرای مستمر دستورات ارائه شده موجب میشود که کف پاها از انرژی و بار الکتریکی زمین بهره مند شده ، انرژی ساکن و مرده این قسمت به جریان بیفتد و سلول های شاخی و مرده آن ها مرتب تعویض شده و سلول های نو به جای آن ها به وجود بیاید . در نهايت با انجام اين راهکارهاي ساده شما گام مؤثر ديگري در جهت سلامتي و آرامش خود برداشته ايد .

 YOGA,یوگا,یوگای استان البرز,کلاس یوگا,مراقبت از پاها,کرج یوگا,وریکش آسانا,وضعیت درخت,رفلکسولوژی,سلامتی,آرامش,بببببباشگاه یوگا پرنده آزاد کرج,

آينده اي روشن همراه با سلامتي و آرامش داشته باشيد

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد