آخرین اخبار

باشگاه پرنده آزاد، اولین باشگاه یوگا و تنها دارنده گواهینامه معتبر ایزو در ایران 

 ISO 9001:2008, Nobel Certification, ISO10015:1999,گواهینامه مدیریت کیفیت,گواهینامه مدیریت آموزش,شرکت نوبل آلمان,Yoga,یوگا,کلاس یوگا,باشگاه یوگا پرنده آزاد,یوگا استان البرز,یوگا عظیمیه کرج,سیمین صدیق ابراهیم نیا,باشگاه نمونه استان البرز,

مدیریت باشگاه پرنده آزاد در پاسخ پرسش مسئولین هدف از دریافت گواهینامه ایزو را چنین ذکر کرد:

هدف ما از دریافت گواهینامه های ایزو 9001:2008 و ایزو 10015:1999 این بوده است که به اثبات برسانیم یک باشگاه ورزشی نیز همانند هر سازمان دیگر، نیاز به هدف گذاری، برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت، الگوهای مدون نظم و پاکیزگی و کوشش برای اجرای استاندارد مناسب دارد. تنها در این صورت است که میتوانیم باشگاه های ورزشی را روز به روز آراسته تر و مطابق بر آموزش های علمی همراه با معیارهای استاندارد مشاهده کنیم.

مدیریت باشگاه یوگا پرنده آزاد اعلام داشت: پس از بررسی های مکرر به این نتیجه رسیدیم که باشگاه پرنده آزاد، اولین باشگاه یوگا و تنها دارنده گواهینامه های معتبر ایزو در بین باشگاه های یوگا در ایران است.

ISO 9001:2008, Nobel Certification, ISO10015:1999,گواهینامه مدیریت کیفیت,گواهینامه مدیریت آموزش,شرکت نوبل آلمان,Yoga,یوگا,کلاس یوگا,باشگاه یوگا پرنده آزاد,یوگا استان البرز,یوگا عظیمیه کرج,سیمین صدیق ابراهیم نیا,باشگاه نمونه استان البرز, 

موفقیت ما ، تقدیم به شما

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد