آخرین اخبار

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج 

 ♥ سفره افطار باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ جشن میلاد کریم اهل بیت (ع) ♥ کارما یوگا ♥ خدمت بدون چشمداشت ♥ اجر اخروی♥  باشگاه نمونه استان البرز ♥

شامگاه پنجشنبه یازدهم تیرماه 1394 برابر با پانزدهم رمضان 1436 در باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج مهر و نور موج میزد. در این شب بیش از پنجاه عضو باشگاه گرد هم جمع شدند و با عشقی وصف ناپذیر بنیان جشنی باشکوه را رقم زدند. گویی همگی به اجر کار واقف بودند و با دلگرمی بی نظیری مشغول به چیدمان سفره افطاری گردیدند که به مناسب میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی ( ع ) برگزار می گشت.

 ♥ سفره افطار باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ جشن میلاد کریم اهل بیت (ع) ♥ کارما یوگا ♥ خدمت بدون چشمداشت ♥ اجر اخروی♥  باشگاه نمونه استان البرز ♥

در پایان این چیدمان، رضایت از نتیجه این کوشش گروهی در چهره همگان مشهود بود و عشق به ولایت فضای باشگاه را عطرآگین ساخته بود.

♥ سفره افطار باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ جشن میلاد کریم اهل بیت (ع) ♥ کارما یوگا ♥ خدمت بدون چشمداشت ♥ اجر اخروی♥  باشگاه نمونه استان البرز ♥ 

پس از اذان مغرب و برگزاری نماز، روزه داران به افطار پرداختند. در پایان نیز توسط مدیریت باشگاه یک به یک با ذکر مسئولیت محوله از هر یک از اعضاء شرکت کننده تشکر و قدردانی بعمل آمد.  

 ♥ سفره افطار باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ جشن میلاد کریم اهل بیت (ع) ♥ کارما یوگا ♥ خدمت بدون چشمداشت ♥ اجر اخروی♥  باشگاه نمونه استان البرز ♥

گفتنی است این مراسم افطاری برای اولین بار در باشگاه پرنده آزاد به همت تک تک اعضای وفادار باشگاه برگزار گردید و مقرر شد از این پس در این شب مقدس و باشکوه و در ایام جشن میلاد امام کرامت (ع) این مراسم برگزار گردد. باشد که مقبول درگاه حق قرار گیرد و صاحب این میهمانی آن را پذیرا باشد.

♥ سفره افطار باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ جشن میلاد کریم اهل بیت (ع) ♥ کارما یوگا ♥ خدمت بدون چشمداشت ♥ اجر اخروی♥  باشگاه نمونه استان البرز ♥
   باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

  با شما و برای شما

♥ سفره افطار باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ جشن میلاد کریم اهل بیت (ع) ♥ کارما یوگا ♥ خدمت بدون چشمداشت ♥ اجر اخروی♥  باشگاه نمونه استان البرز ♥