♥♥♥ پیام هفته ♥♥♥

,Yogaلحظه ابدی اکنون, خوشبختی, پرنده آزاد , کلاس یوگا , یوگا , یوگا استان البرز , امید, پیام هفته, 

امروز را دریاب

دیروز رؤیایی بیش نیست

و فردا تنها خیال است

امروز اگر خوب زندگی کنی

از هر دیروز خاطره ای از خوشبختی

و از هر فردا چشم اندازی از امید خواهی ساخت

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج