♥♥♥ پیام هفته ♥♥♥ 

 ,یوگا,yoga,عیدقربان,تبریک عید قربان,باشگاه یوگا پرنده آزاد,کلاس یوگا,یوگای تخصصی استان البرز, جعفر رسول زاده,

ندا آمد که، ابراهیم، بشتاب 

رسیده فرصت تعبیر آن خواب 

                                         به شوق جذبه عشق خداوند 

                                         برآ، از آب و رنگ مهـــــر فرزنـد 

                                                                            اگر این شعله در پا تا سرت هست 

                                                                             کنـون، یک امتــحان دیگرت هست 

مهیـــا شـــو طناب و تیـــغ بردار 

رسالت را به دست عشق بسپار 

                                        صدا کن حلق اسماعیل خود را 

                                        به قربـانـگه ببـر هابیــل خود را 

                                                                              منــای دوست ، قـربـانی پسنــدد 

                                                                              تو را آن سان که می دانی، پسندد 

خلیل ما! رضای ما در این است 

عبودیت به تسلیـم و یقین است 

                                          ببین بر قد و بالای جوانت 

                                          مگــر، نیکو برآید امتـحانت 

                                                                             نفس در سینه افتاد از شماره 

                                                                             ملائـک اشــک ریزان در نظـاره 

پدر می بُرد فرزندش به مقتل 

که امر دوست را سازد مسجّل 

                                       پدر آمیزه ای از اشک و لبخند 

                                       پســر تسلیـم فرمــان خداوند 

                                                                                   منا بود و ذبیح و شوق تسلیم

                                                                                   نـدا پیچید … در جانِ براهیـم 

خلیلا! عید قربانت مبارک 

قبول امر و فرمانت مبارک 

                                    پذیرفتیم این قربانی ات را 

                                    پسندیدیم سرگردانی ات را 

                                                                          بـر ایـن ذبــح عظیمت آفــریـن باد 

                                                                          شکوه عشق و تسلیمت چنین باد 

خلیل الله … ای معنای توحید 

کنون تیغت گلوی نفس بُبرید 

                                     کنــار خیمـه هاجر در تب و تاب 

                                     که یا رب این دل شوریده دریاب  

                                                                                گلم اینک به دست باغبان است

                                                                                 مرا این فصل سبز امتحان است 

اگرچه مادری درد آشنایم 

خداوندا به تقدیرت رضایم 

                                    اگرچه می تپد در سینه ام دل 

                                    اگرچه امتـحانم هست مشکل 

                                                                             خداونـدا دلــم آرام گـــردان 

                                                                             مده صبر مرا در دست شیطان 

خدای عشق مزد عاشقی داد 

برای دوست قربانی فرستـــاد 

                                      موحّد جز خدا در جان نبیند 

                                      در این آیینه جز جانان نبیند

عیدقربان،جشن رهیدگی از اسارت نفس

و شکوفایی ایمان و یقین مبارک باد

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج