پیام هفته

میلاد سه پیک رحمت حق، حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابولفضل العباس (ع) و حضرت امام سجاد (ع) مبارک باد باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج 

مردانی می آیند که دستان آنها بوی کرامت، پیشانی شان بوی بندگی و گام هایشان، ندای ایستادگی سر می دهد. بهار به حیرت می ایستد، باد سجده می کند و خورشید، شکرانه می دهد . . .

سه نور آمد به عالم پر ز احساس

معطر هر سه از عطر گل یاس

سه نور تابناک آسمانی

حسین بن علی، سجاد و عباس

میلاد سه پیک رحمت حق حضرت امام حسین (ع) حضرت ابولفضل العباس (ع) و حضرت امام سجاد (ع) مبارک باد

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج