پیام هفته

باشگاه یوگا کرج, یوگا کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا استان البرز, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یوگاکرج, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, باشگاه یوگاکرج, باشگاه یوگا پرنده آزاد, باشگاه پرنده آزاد, یوگا, yoga 

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی           که من از ازل نبودم که تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد           دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد