♥♥♥ پیـام روز ♥♥♥

♥ باشکاه نمونه یوگا پرنده آزاد کرج ♥ رسم کهن ایرانیان ♥ چهارشنبه سوری مبارک ♥ الست بربکم ♥ خلیفه الله ♥ شب چهرشنبه سوری♥ راجا یوگا ♥ ایشواراپرانیدهانا Ishvara Pranidhana♥ ♥ تسلیم کامل به خداوند ♥ طلب خیر از خداوند♥ مرکز علمی تخصصی یوگا در استان البرز ♥ 

امشب

در شب چهارشنبه سوری

جشن آتش سرخ

دست در دست هم ، با شادی از بوته‌های نور گذر می‌کنیم

 و فرهنگ جاوید ایران را پاس می‌داریم

امشب

به کودکانمان

همدلی ، میهن دوستی ، شادی ، روشنایی و پیروزی نوروز را مژده می‌‌دهیم . . .

 امید که کهنه برود به نکویی و نو آید به شادمانی 

چهارشنبه سوری مبارک

      باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد