♥♥♥ پیام هفته ♥♥♥

 ♥ باشکاه نمونه یوگا در استان البرز ♥ پیام تبریک مدیریت باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج ♥ آکادمی علمی تخصصی یوگا در استان البرز ♥ نوروز 1394 خجسته باد ♥ سفره هفت سین باشگاه پرنده آزاد♥  مراسم پایان سال مرکز یوگا پرنده آزاد کرج ♥ سالگرد تولد مجموعه ی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥ یوگای علمی در عظیمیه کرج ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا  ♥ 

چهره آرایی زمین در سیر خوش آهنگ زمان رخ می نماید تا با اراده نقاش زندگی و معمار پویندگی و پایندگی، غنچه ها بر شاخساران، بوته ها بر جویبـاران و قمریان بر کوهساران هم آوا و هم نوا سرود و سرخوشی و بانگ چاوشی بردارند که بهـار فرش می گسترد و دل می برد و سکوت و سکون و سردی به نغمه و حرکت و گرمی مبدل می گردد . . .

 ♥ باشکاه نمونه یوگا در استان البرز ♥ پیام تبریک مدیریت باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج ♥ آکادمی علمی تخصصی یوگا در استان البرز ♥ نوروز 1394 خجسته باد ♥ سفره هفت سین باشگاه پرنده آزاد♥  مراسم پایان سال مرکز یوگا پرنده آزاد کرج ♥ سالگرد تولد مجموعه ی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥ یوگای علمی در عظیمیه کرج ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا  ♥

با اهداء سلام و سپاس، سبزترین و صمیمانه ترین شادباش ها را به یمن فرا رسیدن بهار دل انگیز سال 1394 تقـدیم حضور پرمهرتان می نمائیم. امید آن که در پرتو الطاف ایزد منان، نوروز فرخنده بر روزگار خرم تان مبارک و بهار دل انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران گردد.

قلبتان از مهر آکنـده و دولت تان پاینـده باد

سیمین صدیق ابراهیم نیا

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد