♥♥♥ پیام هفته ♥♥♥

 ♥  Deharena ♥parandeazad yoga center  ♥  Knowledge  Meditation ♥  ♥  Meditation flame  ♥ Relaxation ♥ Yoga ♥ آگاهی ♥  دهارنا ♥ مدیتیشن بر روی کلمات ♥ آکادمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥ 


در تمام رنج هایی که تحمل می کنیم ،

صبر و شکیبایی

اوج احترام به حکمت خداوند است.

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

همراه ماندگار شما در سفر زندگی