پیام هفته  

مرکز تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج! پیام گرامیداشت سالروز بزرگداشت حضرت مولانا!سیمین صدیق ابراهیم نیا!باشگاه یوگا!آکادمی یوگا!کانون یوگا! 

عشق است به آسمان پریدن . . . 

 

سالروز بزرگداشت حضرت مولانا ، شاعر غزل های عرفانی را گرامی می‌داریم

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

 مرکز تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج! پیام گرامیداشت سالروز بزرگداشت حضرت مولانا!سیمین صدیق ابراهیم نیا!باشگاه یوگا!آکادمی یوگا!کانون یوگا!