پیام هفته 

ماه مبارک رمضان ماه بهار قرآن نیایش عبادت بندگی روزه  یوگا پرنده آزاد کرج

به نام خداوند بخشایشگر مهربان

ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما مقرر شده است

همانگونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود . باشد که پرهیزگاری کنید . . .
سوره بقره : آیه 138

حلول ماه مبارک رمضان ، ماه بهار قرآن ، نیایش های عارفانه ، عبادت های عاشقانه و بندگی خالصانه مبارک

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج