پیـام هفتـه

 

  ♥♥♥ پیام هفته ♥♥♥   به پندار شمس : خود را بايد  پنهان ساخت ،  مردمان را بايد سخت آزمود! آنگاه به حريم شخصى خويشتن ، اجازه ى ورود شان را داد..!.  ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥ 

به پندار شمس : خود را بايد پنهان ساخت ، مردمان را بايد سخت آزمود!
آنگاه به حريم شخصى خويشتن ، اجازه ى ورود شان را داد..!

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد