پیام هفته

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

 یوگا+پرنده آزاد+ استان البرز+کانون یوگا+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک بادyoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREE BEIRD+yogaparandeazad+simin sadigh+ ebrahiminia+سیمین صدیق ابراهیم نیا+پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا+ آکادمی یوگا پرنده آزاد+ یوگا پرنده آزاد با مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و تحت نظارت کامل انجمن یوگای کشور و فدراسیون ورزش های همگانی+ مرکز یوگا پرنده آزاد

ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج