پیــام هفتـه

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا+پرنده آزاد+ استان البرز+کانون یوگا+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+میلاد امام جواد (ع) مبارک بادyoga+meditation+pranayama+deharena+parandeazad=FREE BEIRD+yogaparandeazad+simin sadigh ebrahiminia+سیمین صدیق ابراهیم نیا+پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا+ آکادمی یوگا پرنده آزاد+ یوگا پرنده آزاد با مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و تحت نظارت کامل انجمن یوگای کشور و فدراسیون ورزش های همگانی+ مرکز یوگا پرنده آزاد

بدان که از دید خداوند پنهان نیستی . . .

پس بنگر که چگونه هستی!

امام محمد تقی ( ع )

میلاد امام جواد علیه السلام تهنیت باد

باشگاه یوگا پرنده آزاد