پیـام هفتـه

پر ما همیشـه مدیون کبـوتر سپیـدی               که به ما هوای رفتن به بلند آسمان داد

یوگا استان البرز+کانون یوگا+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج + باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج +سیمین صدیق ابراهیم نیا+پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا+ آکادمی یوگا پرنده آزاد+ یوگا پرنده آزاد با مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و تحت نظارت کامل انجمن یوگای کشور و فدراسیون ورزش های همگانی+ مرکز یوگا پرنده آزاد 

با یاد معلم شهید استاد مرتضی مطهری ، هفته معلم را گرامی می داریم

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد