پیـام هفتـه

یوگا استان البرز+کانون یوگا+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+حلول ماه رجب المرجب و میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام تهنیت باد+سیمین صدیق ابراهیم نیا+پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا+ آکادمی یوگا پرنده آزاد+ یوگا پرنده آزاد با مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و تحت نظارت کامل انجمن یوگای کشور و فدراسیون ورزش های همگانی+ مرکز یوگا پرنده آزاد

سحرگاهان ؛

که شبنم آیتی از پاکی دل را ،

به گل های بهاری هدیه می بخشید ؛

به آن محراب پاک درگه حق آرزو کردم :

برایت ، خوب بودن . . . خوب دیدن . . . خوب ماندن را  . . .

حلول ماه مبارک رجب المرجب و میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام تهنیت باد

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥